Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DI.SIM.4.4.2022.MO. Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji pn. ,,Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 1961 położonej przy ul. Padniewskiej w Mogilnie

Deadlines:
Published : 08-11-2022 09:21:00
Placing offers : 17-11-2022 10:00:00
Offers opening : 17-11-2022 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 85.54 2022-11-08 09:21:00 Proceeding
Specyfikacja Warunków Zamówienia - Mogilno.doc doc 428.5 2022-11-08 09:21:00 Proceeding
SIM, umowa na dokumentację projektową Mogilno, zał. nr 1 do SWZ .docx docx 61.66 2022-11-08 09:21:00 Proceeding
załączniki do SWZ od nr 2-10 Mogilno.docx docx 62.16 2022-11-08 09:21:00 Proceeding
Kopia Decyzji o warunkach zabudowy - Mogilno.pdf pdf 5494.23 2022-11-08 09:21:00 Proceeding
Mogilno Mapa - załącznik do decyzji o warunlach zabudowy .pdf pdf 1897.42 2022-11-08 09:21:00 Proceeding
Koncepcja arch.bud. Mogilno.zip zip 18660.45 2022-11-08 09:21:00 Proceeding
Odowiedź na zapytanie Wykonawców - 1.pdf pdf 546.44 2022-11-15 12:10:06 Public message
Informacja Zamawiającego o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.pdf pdf 431.21 2022-11-17 09:40:58 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 543.45 2022-11-17 11:25:58 Public message
Informacja o wyborze oferty.pdf pdf 572.79 2022-11-23 14:36:44 Public message

Announcements

2022-11-23 14:36 Szymon Łepski Informacja o wyborze oferty

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-11-17 11:25 Szymon Łepski Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-11-17 09:40 Szymon Łepski Informacja Zamawiającego o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja Zamawiają [...].pdf

2022-11-15 12:10 Szymon Łepski Odpowiedź na zapytanie Wykonawców - 1

Odowiedź na zapytani [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 780