Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DZP 2374/16/2022 Kompleksowa dostawa energii elektrycznej do SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Głuchołazach im. św. Jana Pawła II

Deadlines:
Published : 08-11-2022 08:33:00
Placing offers : 16-11-2022 10:00:00
Offers opening : 16-11-2022 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
08dac157-8071-56af-a3b8-9400121449c5.pdf pdf 104.22 2022-11-08 08:33:00 Proceeding
swz wraz z zal DZP 2374 16 2022.zip zip 576.55 2022-11-08 08:33:00 Proceeding
08dac157-8071-56af-a3b8-9400121449c5.pdf pdf 105.71 2022-11-09 13:37:10 Public message
inf. o kwocie na sfinansowanie DZP 2374 16 2022.pdf pdf 240.05 2022-11-16 09:07:36 Public message
zawiadomienie o unieważnieniu postępowania DZP 2374 16 2022.pdf pdf 246.42 2022-12-05 14:17:01 Public message

Announcements

2022-12-05 14:17 Marta Prościak zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

zawiadomienie o unie [...].pdf

2022-11-16 11:11 Marta Prościak Brak ofert w przedmiotowym postępowaniu
2022-11-16 09:07 Marta Prościak Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

inf. o kwocie na sfi [...].pdf

2022-11-09 13:37 Marta Prościak ogłoszenie

08dac157-8071-56af-a [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 116