Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 44/ZP/2022/N Dostawa urządzeń laboratoryjnych.

Andrzej Tazbir
Uniwersytet Łódzki Department: Dział Zakupów
Deadlines:
Published : 03-11-2022 14:33:00
Placing offers : 18-11-2022 11:00:00
Offers opening : -
Procedure: Zamówienie z dziedziny nauki
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

zapraszamy do udziału w poniższym postępowaniu

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia dokumentów prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
44.zp.2022.n Ogłoszenie o udzielanym zamowieniu z dziedziny nauki.doc doc 347.5 2022-11-03 14:33:00 Proceeding
44.zp.2022.n Ogłoszenie o udzielanym zamowieniu z dziedziny nauki ze zmianami z dnia 14.11.2022 r..doc doc 349.5 2022-11-14 13:02:14 Public message
44.zp.2022.n Pytania, wyjaśnienia oraz zmiany treści ogłoszenia o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki.pdf pdf 142.07 2022-11-14 13:02:14 Public message
44.zp.2022.n zbiorcze zestawienie ofert.pdf pdf 185.4 2022-11-18 12:48:08 Public message
44.zp.2022.n c 1 Informacja o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki.pdf pdf 191.09 2022-12-07 14:12:26 Public message
44.zp.2022.n c2 Informacja o nieudzieleniu zamówienia z dziedziny nauki.pdf pdf 186.77 2022-12-07 14:15:06 Public message

Announcements

2022-12-07 14:15 Andrzej Tazbir Informacja o nieudzieleniu zamówienia z dziedziny nauki

44.zp.2022.n c2 Info [...].pdf

2022-12-07 14:12 Andrzej Tazbir Informacja o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki

44.zp.2022.n c 1 Inf [...].pdf

2022-11-18 12:48 Andrzej Tazbir Zbiorcze zestawienie ofert

44.zp.2022.n zbiorcz [...].pdf

2022-11-14 13:02 Andrzej Tazbir Pytanie, wyjaśnienie, zmiana treści ogłoszenia o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki

44.zp.2022.n Ogłosze [...].doc

44.zp.2022.n Pytania [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty i oświadczenia Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego. Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 830