Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: BZP.271.57.2022.BD Wybór Wykonawcy robót realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja nowo nabytych nieruchomości”.

Deadlines:
Published : 03-11-2022 13:30:00
Placing offers : 29-11-2022 10:00:00
Offers opening : 29-11-2022 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
CZĘŚĆ I SWZ - Instrukcja dla wykonawców.zip zip 963.81 2022-11-03 13:30:00 Proceeding
CZĘŚĆ II SWZ - wzór umowy.zip zip 6068.32 2022-11-03 13:30:00 Proceeding
CZĘŚĆ III SWZ - dokumentacja techniczna.zip zip 66282.5 2022-11-03 13:30:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 81.47 2022-11-03 13:30:00 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 1.pdf pdf 39.9 2022-11-15 16:19:20 Public message
BZP.271.57.2022.BD - odpowiedzi na pytania 1.pdf pdf 458.81 2022-11-15 16:20:10 Public message
Opis_PW_zamienny.pdf pdf 474.81 2022-11-15 16:20:10 Public message
BZP.271.057.2022.BD - zmiana terminu składania ofert.pdf pdf 350.74 2022-11-22 12:44:13 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2.pdf pdf 37.34 2022-11-22 12:44:13 Public message
BZP.271.57.2022.BD - odpowiedzi na pytania 2.pdf pdf 360.02 2022-11-25 10:21:51 Public message
Załączniki do odpowiedzi 2.zip zip 6448.84 2022-11-25 10:21:51 Public message
BZP.271.57.2022.BD - info z otwarcia.pdf pdf 224.66 2022-11-29 13:40:34 Public message
BZP.271.57.2022.BD - wynik BIP.pdf pdf 217.64 2023-01-11 14:59:37 Public message
BZP.271.57.2022.BD - info o kwocie przeznaczonej na realizacje.pdf pdf 394.72 2022-11-29 10:00:00 Public message

Announcements

2023-01-11 14:59 Bartosz Dolny Informacja o wyniku postępowania

BZP.271.57.2022.BD - [...].pdf

2022-11-29 13:40 Bartosz Dolny Informacja z otwarcia ofert.

BZP.271.57.2022.BD - [...].pdf

2022-11-29 10:00 Buyer message Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zadania.

BZP.271.57.2022.BD - [...].pdf

2022-11-25 10:21 Bartosz Dolny Odpowiedzi na pytania 2

BZP.271.57.2022.BD - [...].pdf

Załączniki do odpowi [...].zip

2022-11-22 12:44 Bartosz Dolny Zmiana terminu składania ofert

BZP.271.057.2022.BD [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2022-11-15 16:20 Bartosz Dolny Odpowiedzi na pytania 1

BZP.271.57.2022.BD - [...].pdf

Opis_PW_zamienny.pdf

2022-11-15 16:19 Bartosz Dolny Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 496