Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2022/BZP 00421858/01 DZP.271-44/22 Usługi nadzoru autorskiego wraz z dostarczeniem licencji i migracją/aktualizacją baz danych

Deadlines:
Published : 03-11-2022 12:59:00
Placing offers : 14-11-2022 09:30:00
Offers opening : 14-11-2022 10:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
44SWZ_Umowa - zał. nr 4.doc doc 278 2022-11-03 12:59:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu 08dabd8f-fdc3-633f-d2b3-21001052d9b6.pdf pdf 89.64 2022-11-03 12:59:00 Proceeding
44SWZ Zał. nr 2 (FC).xls xls 36 2022-11-03 12:59:00 Proceeding
44SWZ.doc doc 206 2022-11-03 12:59:00 Proceeding
44SWZ_FO, Ośw - Zał. nr 1,3.doc doc 71.5 2022-11-03 12:59:00 Proceeding
44SWZ_Migracja baz_zał. nr 6.doc doc 195 2022-11-03 12:59:00 Proceeding
44SWZ_Opis funkcjonalnosci zał. nr 5.doc doc 78.5 2022-11-03 12:59:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.xls xls 31 2022-11-14 11:55:20 Public message
44Wybór15112022-sig.pdf pdf 1475.4 2022-11-15 11:39:36 Public message

Announcements

2022-11-15 11:39 Zamówienia Publiczne MP Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

44Wybór15112022-sig. [...].pdf

2022-11-14 11:55 Zamówienia Publiczne MP Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].xls

2022-11-14 11:53 Zamówienia Publiczne MP The message was withdrawn by the Buyer.
2022-11-14 09:30 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (brutto): 610 177,00 zł.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 324