Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZW-I.272.73.2022 Przeprowadzenie badania ewaluacyjnego pt. „Ewaluacja wpływu interwencji w ramach RPO WK-P 2014-2020 na dostępność komunikacyjną kolejową i drogową regionu”

Deadlines:
Published : 02-11-2022 14:00:00
Placing offers : 17-11-2022 10:00:00
Offers opening : 17-11-2022 10:10:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 156.9 2022-11-02 14:00:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 553.72 2022-11-02 14:00:00 Proceeding
Załącznik nr 1 oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia i spełniania warunków udziału z art 125 ust 1 Pzp.docx docx 29.11 2022-11-02 14:00:00 Proceeding
Załącznik nr 1 oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia i spełniania warunków udziału z art 125 ust 1 Pzp.pdf pdf 335.99 2022-11-02 14:00:00 Proceeding
Załącznik nr 2 formularz ofertowy.docx docx 81.72 2022-11-02 14:00:00 Proceeding
Załącznik nr 2 formularz ofertowy.pdf pdf 341.53 2022-11-02 14:00:00 Proceeding
Załącznik nr 3 oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej.docx docx 23.93 2022-11-02 14:00:00 Proceeding
Załącznik nr 3 oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej.pdf pdf 206.91 2022-11-02 14:00:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - OPZ dostępność komunikacyjna.pdf pdf 376.39 2022-11-02 14:00:00 Proceeding
Załącznik nr 5 Projekt umowy.pdf pdf 205.68 2022-11-02 14:00:00 Proceeding
Załącznik nr 6 wykaz usług.docx docx 18.27 2022-11-02 14:00:00 Proceeding
Załącznik nr 6 wykaz usług.pdf pdf 133.64 2022-11-02 14:00:00 Proceeding
Załącznik nr 7 wykaz osób.docx docx 21 2022-11-02 14:00:00 Proceeding
Załącznik nr 7 wykaz osób.pdf pdf 112.3 2022-11-02 14:00:00 Proceeding
Załącznik nr 8 oświadczenie dotyczące podwykonawstwa.docx docx 16.94 2022-11-02 14:00:00 Proceeding
Załącznik nr 8 oświadczenie dotyczące podwykonawstwa.pdf pdf 196 2022-11-02 14:00:00 Proceeding
Załącznik nr 9 zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby.docx docx 20.79 2022-11-02 14:00:00 Proceeding
Załącznik nr 9 zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby.pdf pdf 263.32 2022-11-02 14:00:00 Proceeding
Załącznik nr 10 oświadczenie podmiotu udostepniajacego zasoby z art 125 ust 5 Pzp.docx docx 24.63 2022-11-02 14:00:00 Proceeding
Załącznik nr 10 oświadczenie podmiotu udostepniajacego zasoby z art 125 ust 5 Pzp.pdf pdf 257.53 2022-11-02 14:00:00 Proceeding
załącznik do OPZ - Zestawienie projektów objętych badaniem.pdf pdf 280.94 2022-11-02 14:00:00 Proceeding
Załącznik nr 11 Umowa powierzenia.pdf pdf 317.3 2022-11-02 14:00:00 Proceeding
załącznik do OPZ - Zestawienie projektów objętych badaniem.xlsx xlsx 41.21 2022-11-02 14:00:00 Proceeding
Odp.na pytania i modyfikacja SWZ 09.11.pdf pdf 365.44 2022-11-09 12:08:53 Public message
Zmodyfikowany Załącznik nr 4 - OPZ dostępność komunikacyjna.pdf pdf 924.65 2022-11-09 12:08:53 Public message
Zestawienie złożonych ofert 17.11.22.pdf pdf 191.28 2022-11-17 11:03:02 Public message

Announcements

2022-11-17 11:03 Beata Gęstwa Zestawienie złożonych ofert

Zestawienie złożony [...].pdf

2022-11-17 10:00 Buyer message Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 250.000,00 zł brutto
2022-11-09 12:08 Dorota Jarzęczka Odpowiedzi na pytania i zmodyfikowany OPZ

Odp.na pytania i mod [...].pdf

Zmodyfikowany Załącz [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 635