Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: BRG.271.91.2022 Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Sportowej w Dąbrowie Białostockiej

Katarzyna Sztukowska
Gmina Dąbrowa Białostocka
Deadlines:
Published : 31-10-2022 14:39:00
Placing offers : 18-11-2022 10:00:00
Offers opening : 18-11-2022 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 157 2022-10-31 14:39:00 Proceeding
Specyfikacja Warunków Zamówienia.BES.pdf pdf 889.71 2022-10-31 14:39:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.doc doc 56.5 2022-10-31 14:39:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy.doc doc 37 2022-10-31 14:39:00 Proceeding
Załącznik nr 2a- Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby.doc doc 36.5 2022-10-31 14:39:00 Proceeding
Załącznik nr 2b - Oświadczenie Podwykonawcy.doc doc 36.5 2022-10-31 14:39:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy o aktualności info.doc doc 28.5 2022-10-31 14:39:00 Proceeding
Załącznik nr 3a - Oświadczenie podmiotu udost. zasoby o akt. info.doc doc 28.5 2022-10-31 14:39:00 Proceeding
Załącznik nr 3b - Oświadczenie Podwykonawcy o akt. info.doc doc 28.5 2022-10-31 14:39:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - Projekt umowy.doc doc 322 2022-10-31 14:39:00 Proceeding
Załącznik nr 5 - Zobowiązanie podmiotu udost. zasoby.doc doc 35 2022-10-31 14:39:00 Proceeding
Załącznik nr 6 - Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się.doc doc 33 2022-10-31 14:39:00 Proceeding
Załącznik nr 7 - Wykaz osób do realizacji zamówienia.doc doc 38.5 2022-10-31 14:39:00 Proceeding
Załącznik nr 8 Dokumentacja projektowa.rar rar 67922.39 2022-10-31 14:39:00 Proceeding
Pytania nr 1 wraz z odpowiedziami.BES (2).pdf pdf 352.32 2022-11-14 15:04:54 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 37.05 2022-11-14 15:09:49 Public message
Informacja o kwocie jaką Zamawiajacy zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.BES.pdf pdf 281.46 2022-11-18 09:42:30 Public message
informacja_z_otwarcia_ofert.pdf pdf 228.48 2022-11-18 13:37:13 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.BES (1).pdf pdf 322.71 2022-12-06 13:46:10 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 68.25 2022-12-29 10:48:39 Public message

Announcements

2022-12-29 10:48 Katarzyna Sztukowska Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2022-12-06 13:46 Katarzyna Sztukowska Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-11-18 13:37 Katarzyna Sztukowska Informacja z otwarcia ofert

informacja_z_otwarci [...].pdf

2022-11-18 09:42 Katarzyna Sztukowska Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia

Informacja o kwocie [...].pdf

2022-11-17 14:34 Katarzyna Sztukowska W związku z rozbieżnością, która wystąpiła w dokumentach postępowania (SWZ oraz druk formularza ofertowego) Zamawiający wyjaśnia iż termin realizacji inwestycji to 6 miesięcy od daty podpisania umowy
2022-11-14 15:09 Katarzyna Sztukowska Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2022-11-14 15:04 Katarzyna Sztukowska Pytania nr 1 wraz z odpowiedziami

Pytania nr 1 wraz z [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 790