Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WZP-2542/22/143/Z Sukcesywne dostawy produktów żywnościowych i ściółki dla koni służbowych

Agnieszka Paleczna
Komenda Stołeczna Policji
Deadlines:
Published : 04-11-2022 09:51:00
Placing offers : 01-12-2022 11:00:00
Offers opening : 01-12-2022 11:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 158.82 2022-11-04 09:51:00 Proceeding
SWZ-Platforma.pdf pdf 663.28 2022-11-04 09:51:00 Proceeding
Załączniki do SWZ.docx docx 47.22 2022-11-04 09:51:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 91.69 2022-12-01 14:03:49 Public message
informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert.pdf pdf 154.87 2022-12-30 14:27:43 Public message
informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert.docx docx 58.34 2022-12-30 14:27:43 Public message
Informacja o unieważnieniu wyboru zad. nr 1- Platforma.pdf pdf 64.77 2023-01-11 14:53:27 Public message

Announcements

2023-01-11 14:53 Agnieszka Paleczna Informacja o unieważnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty w zadaniu nr 1.

Informacja o unieważ [...].pdf

2022-12-30 14:27 Jarosław Skiba Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert

informacja o wyborze [...].pdf

informacja o wyborze [...].docx

2022-12-01 14:03 Agnieszka Paleczna Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-12-01 11:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 988 661,39 PLN brutto, w tym:
-zadanie nr 1: 969 186,36 PLN brutto,
- zadanie nr 2: 10 801,83 PLN brutto,
- zadanie nr 3: 8 673,20 PLN brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 638