Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.271.56.2022 Przebudowa fragmentu budynku usługowo – garażowego na potrzeby Straży Gminnej -2 EDYCJA

Aleksandra Nikielska
Gmina Kosakowo
Deadlines:
Published : 31-10-2022 14:12:00
Placing offers : 16-11-2022 11:00:00
Offers opening : 16-11-2022 11:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu 08dabb28-86b5-977b-15b1-490011d4fdc3.pdf pdf 130.82 2022-10-31 14:12:00 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - termin związania ofertą 08dabb35-7508-e0e0-15b1-490011d4febe.pdf pdf 34.48 2022-10-31 14:12:00 Proceeding
SWZ - 2.pdf pdf 531.8 2022-10-31 14:12:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ_Zobowiązanie do udostępnienia zasobów.docx docx 20.36 2022-10-31 14:12:00 Proceeding
Załacznik nr 8 A do SWZ Załącznik nr 01 do OPZ Projekt Architektoniczno - Budowlany Przebudowy fragmentu budynku usługowo - garażowego na potrzeby Straży Gminnej.zip zip 8892.08 2022-10-31 14:12:00 Proceeding
Załacznik nr 8 B do SWZ Załącznik nr 02 do OPZ_Projekt Wykonawczy Przebudowy fragmentu budynku usługowo garażowego na potrzeby Straży Gminnej.zip zip 5368.88 2022-10-31 14:12:00 Proceeding
Załacznik nr 8 C do SWZ Załącznik nr 03 do OPZ Projekt Wykonawczy branża elektryczna Przebudowa fragmentu budynku usługowo - garażowego na potrzeby Straży Gminnej.zip zip 6028 2022-10-31 14:12:00 Proceeding
Załacznik nr 8 D do SWZ Załącznik nr 04 do OPZ Projekt Wykonawczy branża sanitarna instalacja wod-kan, grzewcza i wentylacji Przebudowa fragmentu budynku usługowo - garażowego na potrzeby Straży G.zip zip 1868.88 2022-10-31 14:12:00 Proceeding
Załacznik nr 8 F do SWZ Załącznik nr 06 do OPZ Projekt Wykonawczy instalacji gazu Przebudowy fragmentu budynku usługowo – garażowego na potrzeby Straży Gminnej.zip zip 1196.31 2022-10-31 14:12:00 Proceeding
Załacznik nr 8 I do SWZ Załącznik nr 09 do OPZ Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót.zip zip 4310.79 2022-10-31 14:12:00 Proceeding
Załacznik nr 8 J do SWZ Załącznik nr 10 do OPZ Przedmiar Robót.zip zip 586.34 2022-10-31 14:12:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ_ formularz ofertowy.doc doc 108 2022-10-31 14:12:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.docx docx 25.11 2022-10-31 14:12:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ_Oświadczenie wykonawców na podstawie art.117.docx docx 13.88 2022-10-31 14:12:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ_ Wykaz robót.docx docx 25.15 2022-10-31 14:12:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - Projekt Umowy.pdf pdf 457.86 2022-10-31 14:12:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - OPZ - Przebudowa fragmentu budynku usługowo garażowego na potrzeby Straży Gminnej.pdf pdf 192.1 2022-10-31 14:12:00 Proceeding
Załącznik nr 8 E do SWZ Załącznik nr 05 do OPZ PZT i PAB Budowy instalacji gazu w ramach Przebudowy fragmentu budynku usług.-garażowego na potrzeby Straży Gminnej.zip zip 1197.02 2022-10-31 14:12:00 Proceeding
Załącznik nr 8 G do SWZ Załącznik nr 07 do OPZ Projekt Techniczny instalacji gazu Przebudowy fragmentu budynku usługowo – garażowego na potrzeby Straży Gminnej.zip zip 1097.3 2022-10-31 14:12:00 Proceeding
Załącznik nr 8 H do SWZ Załącznik nr 08 do OPZ Projekt Wykonawczy instalacji gazu - ANEKS.zip zip 247.2 2022-10-31 14:12:00 Proceeding
Informacja z otwarcia.docx docx 15.78 2022-11-16 11:59:31 Public message
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.docx docx 20.55 2022-11-16 14:57:15 Public message

Announcements

2022-11-16 14:57 Aleksandra Nikielska Szanowni Państwo, w załączniku informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

informacja o wyborze [...].docx

2022-11-16 11:59 Aleksandra Nikielska Szanowni Państwo, w załączniku informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].docx

2022-11-16 11:00 Buyer message Szanowni Państwo, Zamawiający informuje, że na realizacje przedmiotu zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 700 000 zł brutto

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 484