Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 57 Dostawa systemu lokalizacji i monitoringu pojazdu przeznaczonego do odbioru odpadów komunalnych wraz z wagą dynamiczną oraz systemem RFID

Deadlines:
Published : 31-10-2022 13:19:00
Placing offers : 14-11-2022 13:00:00
Offers opening : 14-11-2022 13:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego"

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SOPZ- System GPS i waga (zapytanie).pdf pdf 240.51 2022-10-31 13:19:00 Proceeding
Formularz ofertowy - System GPS i waga (zapytanie).docx docx 329.8 2022-10-31 13:19:00 Subject of the order
Umowa - System GPS i waga (zapytanie).pdf pdf 363.26 2022-10-31 13:19:00 Criterion
Formularz ofertowy - System GPS i waga (zapytanie) - modyfikacja z dnia 2022-11-09.docx docx 329.72 2022-11-09 14:22:06 Public message
Umowa - System GPS i waga (zapytanie) - modyfikacja z dnia 2022-11-09.pdf pdf 363.28 2022-11-09 14:22:06 Public message
SOPZ- System GPS i waga (zapytanie) - modyfikacja z dnia 2022-11-09.pdf pdf 237.05 2022-11-09 14:22:06 Public message

Announcements

2022-11-09 14:22 Jerzy Brancewicz Zamawiający informuje, iż wadium jest wymagane, natomiast na etapie składania ofert nie są wymagane instrukcje, DTR, karty gwarancyjne, ani świadectwo legalizacji wagi. Te dokumenty będą wymagane w czasie odbioru przedmiotu umowy. Ze względu na czas związania umową z Wykonawcą na czas dłuższy niż czas montażu systemu, czas umowy zostaje wydłużony do 1 roku, tj o czas dostępności do aplikacji monitorującej. W przypadki usterki systemu Zamawiający dopuszcza jego naprawę (lub jego elementów) lub w przypadku braku możliwości naprawy wymianę na nowy Odpowiednie zapisy projektu umowy oraz SOPZ zostały skorygowane. Dokumenty w załączeniu.
W zakresie wątpliwości co do ważenia na wrzutniku SK200 przy odbiorze dwóch pojemników dwukołowych dopuszczalne jest rozdzielenie wagi proporcjonalnie do wielkości pojemnika, którego objętość znana jest w chwili pomiaru na podstawie odczytanego wcześniej czipa RFID.
Wrzutnik został dostosowany do standardu wielkości komórek wagowych m. in. firmy Digisens.
Zamawiający preferuje aplikację monitorującą, do której będzie dostęp bez konieczności instalacji specjalistycznego oprogramowania na stanowisku roboczym.
Pod pojęciem przejazdy nieoznaczone na mapie Zamawiający ma na myśli dojazdy do miejsc gromadzenia odpadów przez mieszkańców. Mogą to być tereny pomiędzy blokami, za domami, miejsca które nie mają konkretnego adresu, dojazd do których nie zawsze jest uwzględniony na powszechnie stosowanych podkładach mapowych.

Formularz ofertowy [...].docx

Umowa - System GPS [...].pdf

SOPZ- System GPS i w [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Przedmiot zamówienia Dostawa systemu lokalizacji i monitoringu pojazdu przeznaczonego do odbioru odpadów komunalnych wraz z wagą dynamiczną oraz systemem RFID.

Formularz ofertowy [...].docx

1 set - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7076 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Termin płatności - Proszę podać termin płatności. (0)
3 Termin realizacji - Do 14-stu dni od podpisania umowy . Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 wzór umowy - Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"

Umowa - System GPS [...].pdf

(0)
(0)

The number of page views: 588