Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP/220/85/22 Dostawa, montaż i uruchomienie lasera ekscymetrowego z topografem rogówkowym.

Deadlines:
Published : 31-10-2022 12:40:00
Placing offers : 14-11-2022 09:00:00
Offers opening : 14-11-2022 09:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
0_ZP_220_85_22_Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 121.36 2022-10-31 12:40:00 Proceeding
1_ZP_220_85_22_SWZ.rtf rtf 9085.14 2022-10-31 12:40:00 Proceeding
2_ZP_220_85_22_zał. 1 do SWZ - FO.rtf rtf 154.08 2022-10-31 12:40:00 Proceeding
3_ZP_220_85_22_zał. 2 do SWZ - FPW.doc doc 119.5 2022-10-31 12:40:00 Proceeding
4_ZP_220_85_22_zał. 3 do SWZ - JEDZ.zip zip 80.08 2022-10-31 12:40:00 Proceeding
5_ZP_220_85_22_zał. 4 do SWZ - ośw. o akt. inf..rtf rtf 67.32 2022-10-31 12:40:00 Proceeding
6_ZP_220_85_22_zał. 5 do SWZ - ośw. o gr. kapit..rtf rtf 55.44 2022-10-31 12:40:00 Proceeding
7_ZP_220_85_22_zał. 1 do umowy - Protokół zdawczo-odbiorczy.docx docx 66.85 2022-10-31 12:40:00 Proceeding
8_ZP_220_85_22_zał. 2 do umowy - Umowa powierz. przetw. danych osob..rtf rtf 119.14 2022-10-31 12:40:00 Proceeding
ZP_220_85_22_Informacja z otwarcia ofert.rtf rtf 5157.68 2022-11-14 12:05:22 Public message
ZP_220_85_22_rozstrzygniecie.rtf rtf 5168.65 2022-11-22 09:59:03 Public message

Announcements

2022-11-22 09:59 Eliza Koladyńska - Nowacka Zawiadomienie o rozstrzygnięciu.

ZP_220_85_22_rozstrz [...].rtf

2022-11-14 12:05 Eliza Koladyńska - Nowacka Informacja z otwarcia ofert.

ZP_220_85_22_Informa [...].rtf

2022-11-14 09:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 2.570.000,00 PLN brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 509