Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZGOK.P/9/2022 „Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 (frakcja nadsitowa >80 mm) wytworzonych w Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Rzędowie”

Monika Chrabąszcz
ZGOK Sp. z o.o. Rzędów
Deadlines:
Published : 31-10-2022 09:47:00
Placing offers : 30-11-2022 10:00:00
Offers opening : 30-11-2022 10:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1. Ogłoszenie o zamówieniu 2022-OJS210-602724-pl.pdf pdf 172.61 2022-10-31 09:47:00 Proceeding
2. SWZ - Odbiór i zagospodarowanie 19 12 12-sig.pdf pdf 1377.57 2022-10-31 09:47:00 Proceeding
3. Załączniki SWZ.rar rar 429.05 2022-10-31 09:47:00 Proceeding
4. Informacja z otwarcia ofert 30.11.2022 r.-sig.pdf pdf 829.65 2022-11-30 11:38:35 Public message
5. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - strona-sig.pdf pdf 855.04 2022-12-19 14:02:12 Public message
6. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2023-S 010-022680.pdf pdf 112.39 2023-01-13 09:05:07 Public message

Announcements

2023-01-13 09:05 Monika Chrabąszcz Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

6. Ogłoszenie o udzi [...].pdf

2022-12-19 14:02 Monika Chrabąszcz Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

5. Informacja o wybo [...].pdf

2022-11-30 11:38 Monika Chrabąszcz Informacja z otwarcia ofert - 30.11.2022 r.

4. Informacja z otwa [...].pdf

2022-11-30 10:00 Buyer message Zamawiający, na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), informuje, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę: 5 076 000,00 zł brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 556