Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: PKM/ZRS/N/30/22 ubezpieczenie Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Rdestowa 51A od odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenie mienia oraz ubezpieczenie pojazdów na okres jednego roku

Deadlines:
Published : 28-10-2022 11:46:00
Placing offers : 17-11-2022 10:00:00
Offers opening : 17-11-2022 11:00:00
Procedure: Przetarg regulaminowy - FP
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono specyfikację oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 


W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do komunikacji z Zamawiającym.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.  Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu_N.30.22.pdf pdf 3593.23 2022-10-28 11:46:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu_N.30.22_wersja dostępna cyfrowo.PDF PDF 132.3 2022-10-28 11:46:00 Proceeding
SIWZ_N.30.22.pdf pdf 69508.19 2022-10-28 11:46:00 Proceeding
SIWZ_N.30.22_wersja dostępna cyfrowo.PDF PDF 2431.66 2022-10-28 11:46:00 Proceeding
załacznik numer 8 do SIWZ_FORMULARZ OFERTY_N.30.22_wersja do edycji.doc doc 52.5 2022-10-28 11:46:00 Proceeding
załącznik numer 9 do SIWZ_OŚWIADCZENIE_WARUNEK_N.30.22_wersja do edycji.doc doc 28.5 2022-10-28 11:46:00 Proceeding
załącznik numer 10 do SIWZ_OŚWIADCZENIE_WYKLUCZENIE_N.30.22_wersja do edycji.doc doc 49 2022-10-28 11:46:00 Proceeding
załącznik numer 11 do SIWZ_FORMULARZ CENOWY_N.30.22_wersja do edycji.doc doc 261.5 2022-10-28 11:46:00 Proceeding
wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ 1_N.30.22.PDF PDF 51.06 2022-11-04 13:55:48 Public message
wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ 1_N.30.22.pdf pdf 1389.62 2022-11-04 13:55:49 Public message
wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ 2_N.30.22 22 3204.52 2022-11-08 13:56:30 Public message
wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ 2_N.30.22_wersja dostępna cyfrowo.PDF PDF 195.61 2022-11-08 13:56:30 Public message
ogłoszenie o zamówieniu_aneks numer 1 _N.30.22 22 32.5 2022-11-09 08:42:38 Public message
ogłoszenie o zamówieniu_aneks numer 1_N.30.22_wersja dostępna cyfrowo.PDF PDF 20.33 2022-11-09 08:42:38 Public message
zmiany treści SIWZ 3_N.30.22 22 34.5 2022-11-09 08:42:39 Public message
zmiany treści SIWZ 3_N.30.22_wersja dostępna cyfrowo.PDF PDF 37.55 2022-11-09 08:42:39 Public message
ogłoszenie o zamówieniu_aneks numer 1_N.30.22.pdf pdf 328.78 2022-11-09 09:54:18 Public message
wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ 2_N.30.22.pdf pdf 3204.52 2022-11-09 09:54:18 Public message
zmiany treści SIWZ 3_N.30.22.pdf pdf 609.67 2022-11-09 09:54:18 Public message
informacje z otwarcia ofert_N.30.22_wersja dostępna cyfrowo.PDF PDF 25.51 2022-11-17 14:42:19 Public message
informacje z otwarcia ofert_N.30.22.pdf pdf 685.69 2022-11-17 14:42:19 Public message
informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej_część 1 (pakiet I)_N.30.22_wersja dostępna cyfrowo.PDF PDF 21.34 2022-11-30 11:16:23 Public message
informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej_część 1 (pakiet I) _N.30.22.pdf pdf 553.61 2022-11-30 11:16:23 Public message
informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej _część 2 (pakiet II)_N.30.22_wersja dostępna cyfrowo.PDF PDF 23.76 2022-12-01 10:26:01 Public message
informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej_część 2 (pakiet II) _N.30.22.pdf pdf 630.07 2022-12-01 10:26:01 Public message

Announcements

2022-12-01 10:26 Marietta Badzio informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej_część 2 (pakiet II) _N.30.22

informacja o wyborze [...].PDF

informacja o wyborze [...].pdf

2022-11-30 11:16 Marietta Badzio informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej_część 1 (pakiet I)_N.30.22

informacja o wyborze [...].PDF

informacja o wyborze [...].pdf

2022-11-17 14:42 Marietta Badzio informacje z otwarcia ofert_N.30.22

informacje z otwarci [...].PDF

informacje z otwarci [...].pdf

2022-11-09 09:54 Marietta Badzio ponowne umieszczenie :
1/ wyjaśnień i zmian treści SIWZ_N.30.22 z dnia 8 listopada 2022 roku
2/ zmian treści SIWZ z dnia 9 listopada 2022 roku
3/ aneksu numer 1 do ogłoszenia o zamówieniu z dnia 9 listopada 2022 roku
Poprzednio umieszczone wersje w/w pism - mogły wystąpić trudności w otwarciu odpowiednich plików

ogłoszenie o zamówie [...].pdf

wyjaśnienia i zmiany [...].pdf

zmiany treści SIWZ 3 [...].pdf

2022-11-09 08:42 Marietta Badzio zmiany treści SIWZ_N.30.22
aneks numer 1 do ogłoszenia o zamówieniu_N.30.22

ogłoszenie o zamówie [...].22

ogłoszenie o zamówie [...].PDF

zmiany treści SIWZ 3 [...].22

zmiany treści SIWZ 3 [...].PDF

2022-11-08 13:56 Marietta Badzio wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ 2_N.30.22

wyjaśnienia i zmiany [...].22

wyjaśnienia i zmiany [...].PDF

2022-11-04 13:55 Marietta Badzio wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ 1_N.30.22

wyjaśnienia i zmiana [...].PDF

wyjaśnienia i zmiana [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego. Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z wykazaniem podstaw utajnienia. (0)
(0)

The number of page views: 650