Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 83/2022 83/2022- Dzierżawa cytometru przepływowego wraz z dostawą odczynników

Deadlines:
Published : 28-10-2022 11:08:00
Placing offers : 07-12-2022 09:00:00
Offers opening : 07-12-2022 10:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
83 2022 dzierżawa cytometru.docx docx 163.87 2022-10-28 11:08:00 Proceeding
83 2022 dzierżawa cytometru.pdf pdf 924.56 2022-10-28 11:08:00 Proceeding
JEDZ PDF.pdf pdf 68.39 2022-10-28 11:08:00 Proceeding
JEDZ XML.xml xml 83.34 2022-10-28 11:08:00 Proceeding
ogłoszenie.pdf pdf 104.73 2022-10-28 11:08:00 Proceeding
695 odp na pyt.pdf pdf 2240.27 2022-11-21 10:23:29 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 67.47 2022-11-30 13:22:53 Public message
korekta.pdf pdf 333.09 2022-11-30 13:24:23 Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 294.83 2022-12-07 12:08:42 Public message
informacja o wyborze oferty.pdf pdf 402.09 2022-12-16 11:30:17 Public message

Announcements

2022-12-16 11:30 Zamówienia Publiczne W załączeniu informacja o wyborze oferty

informacja o wyborze [...].pdf

2022-12-07 12:08 Zamówienia Publiczne W załączeniu informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2022-12-07 11:48 Zamówienia Publiczne The message was withdrawn by the Buyer.
2022-12-07 09:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę 840000zł
2022-11-30 13:24 Zamówienia Publiczne W załączeniu korekta SWZ z informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert

korekta.pdf

2022-11-30 13:22 Zamówienia Publiczne W załączeniu ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2022-11-29 13:24 Zamówienia Publiczne Informujemy, iż zmianie ulegnie termin składania ofert. Informację wraz z ogłoszeniem opublikujemy w terminie późniejszym.
2022-11-21 10:23 Zamówienia Publiczne ODPOWIEDZI NA PYTANIA - KORESPONDENCJA LDZ.695

Pozdrawiam,
Katarzyna Witkowska
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Wielkopolskie Centrum Onkologii

695 odp na pyt.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 2184