Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP-5/2022 Ochrona Targowiska Miejskiego w Będzinie przy ul. Gzichowskiej

Karolina Smolnicka
INTERPROMEX Spółka z o.o.
Deadlines:
Published : 28-10-2022 10:56:00
Placing offers : 07-11-2022 08:00:00
Offers opening : 07-11-2022 08:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu .pdf pdf 93.59 2022-10-28 10:56:00 Proceeding
ZP-5-2022 Ochrona Targowiska Miejskiego w Będzinei przy ul. Gzichowskiej.pdf pdf 1094.85 2022-10-28 10:56:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIKI od NR 1 do NR 8 DO SWZ ZP-5-2022.docx docx 68.18 2022-10-28 10:56:00 Proceeding
Mapa terenu Targowiska.pdf pdf 795.79 2022-10-28 10:56:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 378.08 2022-11-07 09:03:58 Public message
Informacja o wyborze oferty.pdf pdf 454.22 2022-11-21 14:05:17 Public message

Announcements

2022-11-21 14:05 Karolina Smolnicka Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu ZP-5/2022

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-11-07 09:03 Karolina Smolnicka Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu ZP-5/2022

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-11-07 09:01 Karolina Smolnicka Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia wynosi: 833 477,52 zł gross
2022-11-07 08:35 Karolina Smolnicka The message was withdrawn by the Buyer.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 444