Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP/119/2022 Dostawa wirówek laboratoryjnych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Deadlines:
Published : 28-10-2022 10:45:00
Placing offers : 25-11-2022 12:00:00
Offers opening : 25-11-2022 12:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 139.48 2022-10-28 10:45:00 Proceeding
SWZ 119 2022.pdf pdf 463.1 2022-10-28 10:45:00 Proceeding
załącznik nr 1 do SWZ - formularz oferty.docx docx 51.44 2022-10-28 10:45:00 Proceeding
załącznik nr 2.1 do SWZ - opis przedmiotu zamówienia pakiet I.docx docx 52.23 2022-10-28 10:45:00 Proceeding
załącznik nr 2.2 do SWZ - opis przedmiotu zamówienia pakiet II.docx docx 53.35 2022-10-28 10:45:00 Proceeding
załącznik nr 2.3 do SWZ - opis przedmiotu zamówienia pakiet III.docx docx 51.69 2022-10-28 10:45:00 Proceeding
załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie o grupie kapitałowej.docx docx 68.7 2022-10-28 10:45:00 Proceeding
załącznik nr 4 do SWZ- wzór umowy.doc doc 171.5 2022-10-28 10:45:00 Proceeding
załącznik nr 5 do SWZ - JEDZ.xml xml 107.71 2022-10-28 10:45:00 Proceeding
załącznik nr 5 do SWZ -JEDZ.pdf pdf 80.49 2022-10-28 10:45:00 Proceeding
załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji.docx docx 42.55 2022-10-28 10:45:00 Proceeding
załącznik nr 7 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy.docx docx 48.29 2022-10-28 10:45:00 Proceeding
odpowiedzi na pytania ZP 119 2022-sig.pdf pdf 297.49 2022-11-08 08:33:11 Public message
odpowiedzi na pytania ZP 119 2022 nr 2-sig.pdf pdf 309.09 2022-11-09 12:45:30 Public message
zmodyfikowany załącznik nr 2.2 do SWZ - opis przedmiotu zamówienia pakiet II.docx docx 53.91 2022-11-09 12:45:30 Public message
zmodyfikowany załącznik nr 2.3 do SWZ - opis przedmiotu zamówienia pakiet III.docx docx 51.8 2022-11-09 12:45:30 Public message
informacja o złożonych ofertach.pdf pdf 67.14 2022-11-25 14:02:57 Public message

Announcements

2022-11-25 14:02 Barbara Łabudzka informacja o złożonych ofertach

informacja o złożony [...].pdf

2022-11-25 12:00 Buyer message Kwoty przeznaczone na realizację zamówienia brutto:
pakiet I- 28.000,00 zł
pakiet II- 70.000,00 zł
pakiet III- 9.800,00 zł
2022-11-09 12:45 Barbara Łabudzka Odpowiedzi na pytania część nr 2 wraz z zmodyfikowanymi zał. nr 2.2 i 2.3

odpowiedzi na pytani [...].pdf

zmodyfikowany załącz [...].docx

zmodyfikowany załącz [...].docx

2022-11-08 08:33 Barbara Łabudzka odpowiedzi na pytania

odpowiedzi na pytani [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 528