Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DZP-291-4700/2022 Zakup systemu informatycznego na potrzeby pracowni sensorycznej w Centrum Innowacji oraz Badań Prozdrowotnej i Bezpiecznej Żywności

Deadlines:
Published : 28-10-2022 09:39:00
Placing offers : 25-11-2022 08:00:00
Offers opening : 25-11-2022 08:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
OGŁOSZENIE opublikowane 28.10.pdf pdf 120.18 2022-10-28 09:39:00 Proceeding
załączniki do swz.zip zip 463.27 2022-10-28 09:39:00 Proceeding
SWZ_4700-2022.pdf pdf 2067.37 2022-10-28 09:39:00 Proceeding
informacja o kwotach na sfinansowanie.pdf pdf 509.48 2022-11-21 13:52:17 Public message
zawiadmienie o unieważnieniu A.S..pdf pdf 542.62 2022-11-25 10:49:16 Public message
korekta zawiadomienia o unieważnieniu.pdf pdf 545.14 2022-12-01 10:12:16 Public message

Announcements

2022-12-01 10:12 Karolina Korbaś Korekta daty zawiadomienia o unieważnieniu postępowania.

korekta zawiadomieni [...].pdf

2022-11-25 10:49 Karolina Korbaś Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

zawiadmienie o uniew [...].pdf

2022-11-21 13:52 Karolina Korbaś Zamawiający przekazuję informację nt. kwoty przeznaczonej na sfinansowania zamówienia.

informacja o kwotach [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 395