Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: BRG.271.89.2022 Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie miasta i gminy Dąbrowa Białostocka w okresie zimowym 2022/2023

Katarzyna Sztukowska
Gmina Dąbrowa Białostocka
Deadlines:
Published : 27-10-2022 12:12:00
Placing offers : 07-11-2022 10:00:00
Offers opening : 07-11-2022 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 160.28 2022-10-27 12:12:00 Proceeding
Specyfikacja Warunków Zamówienia.BES (3).pdf pdf 731.36 2022-10-27 12:12:00 Proceeding
Załącznik nr 1.1 Formularz ofertowy.doc doc 61.5 2022-10-27 12:12:00 Proceeding
Załącznik nr 1.2 Formularz ofertowy.doc doc 68.5 2022-10-27 12:12:00 Proceeding
Załącznik nr 2 Oświadczenie Wykonawcy.doc doc 38.5 2022-10-27 12:12:00 Proceeding
Załącznik nr 2a Ośw. podmiotu udostepniającego zasoby.doc doc 37.5 2022-10-27 12:12:00 Proceeding
Załącznik nr 2b Ośw. Podwykonawcy.doc doc 37 2022-10-27 12:12:00 Proceeding
Załącznik nr 3 Ośw. Wykonawcy o aktualności info.doc doc 30 2022-10-27 12:12:00 Proceeding
Załącznik nr 3a Ośw. Podmiotu udost. zasoby o akt. info.doc doc 30 2022-10-27 12:12:00 Proceeding
Załącznik nr 3b Ośw. Podwykonawcy o aktualności info.doc doc 30 2022-10-27 12:12:00 Proceeding
Załącznik nr 4.1 - Projekt umowy.doc doc 126.5 2022-10-27 12:12:00 Proceeding
Załącznik nr 4.2 - Projekt umowy.doc doc 131 2022-10-27 12:12:00 Proceeding
Załącznik nr 5 Zobowiązanie podmiotu udost. zasoby.doc doc 36.5 2022-10-27 12:12:00 Proceeding
Załącznik nr 6 Oświadczenie Wykonawców wspólnie.doc doc 34 2022-10-27 12:12:00 Proceeding
Załącznik nr 7 Zasady zimowego utrzymania dr.docx docx 16.28 2022-10-27 12:12:00 Proceeding
Załącznik nr 8 Wykaz sprzętu.doc doc 36 2022-10-27 12:12:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.BES (5).pdf pdf 357.65 2022-11-07 12:46:04 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty- część I.BES.pdf pdf 312.64 2022-11-10 12:59:20 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty- część II.BES.pdf pdf 237.98 2022-11-10 13:00:03 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 89.18 2022-11-17 08:39:55 Public message

Announcements

2022-11-17 08:39 Katarzyna Sztukowska Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2022-11-10 13:00 Katarzyna Sztukowska Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - część II

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-11-10 12:59 Katarzyna Sztukowska Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - część I

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-11-07 12:46 Katarzyna Sztukowska Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-11-07 10:00 Buyer message Gmina Dąbrowa Białostocka, jako Zamawiający, na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710, 1812, 1933) informuje że kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 80 000,00 zł brutto, z podziałem:
- część I zamówienia 40 000,00 zł brutto
- część II zamówienia 40 000,00 zł brutto

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 440