Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: PKM/ZRS/N/29/22 świadczenie usług w zakresie przetoku autobusów Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. w Gdyni, ul.Chwaszczyńska 169

Deadlines:
Published : 27-10-2022 09:59:00
Placing offers : 10-11-2022 10:00:00
Offers opening : 10-11-2022 11:00:00
Procedure: Przetarg regulaminowy - FP
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono specyfikację oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 


W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do komunikacji z Zamawiającym.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.  Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu_N.29.22.pdf pdf 4187.32 2022-10-27 09:59:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu_N.29.22_wersja dostępna cyfrowo.PDF PDF 153.77 2022-10-27 09:59:00 Proceeding
SIWZ_N.29.22_wersja dostępna cyfrowo.PDF PDF 1323.22 2022-10-27 09:59:00 Proceeding
SIWZ_N.29.22.pdf pdf 35773.38 2022-10-27 09:59:00 Proceeding
załącznik numer 3 do SIWZ_FORMULARZ OFERTY_N.29.22_wersja do edycji.doc doc 56.5 2022-10-27 09:59:00 Proceeding
załącznik numer 4 do SIWZ_OŚWIADCZENIE_N.29.22_wersja do edycji.doc doc 51 2022-10-27 09:59:00 Proceeding
załącznik numer 4A do SIWZ_OŚWIADCZENIE PODMIOTU TRZECIEGO_N.29.22_wersja do edycji.doc doc 50 2022-10-27 09:59:00 Proceeding
załącznik numer 5 do SIWZ_ZOBOWIĄZANIE INNEGO PODMIOTU_N.29.22_wersja do edycji.doc doc 37 2022-10-27 09:59:00 Proceeding
załącznik numer 6 do SIWZ_OŚWIADCZENIE_N.29.22_wersja do edycji.doc doc 36 2022-10-27 09:59:00 Proceeding
załącznik numer 7 do SIWZ_WYKAZ OSÓB_N.29.22_wersja do edycji.doc doc 85 2022-10-27 09:59:00 Proceeding
informacje z otwarcia ofert_N.29.22.pdf pdf 542.13 2022-11-17 14:44:08 Public message
informacje z otwarcia ofert_N.29.22_wersja dostępna cyfrowo.PDF PDF 19.3 2022-11-17 14:44:08 Public message
informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej_N.29.22.pdf pdf 548.25 2022-11-18 10:22:58 Public message
informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej_N.29.22_wersja dostępna cyfrowo.PDF PDF 20.66 2022-11-18 10:22:58 Public message

Announcements

2022-11-18 10:22 Marietta Badzio informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej_N.29.22

informacja o wyborze [...].pdf

informacja o wyborze [...].PDF

2022-11-17 14:44 Marietta Badzio informacje z otwarcia ofert_N.29.22

informacje z otwarci [...].pdf

informacje z otwarci [...].PDF

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego. Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z wykazaniem podstaw utajnienia. (0)
(0)

The number of page views: 393