Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP/220/72/22 Dostawa wyrobów medycznych w tym materiałów opatrunkowych i akcesoriów okulistycznych oraz odczynników laboratoryjnych na potrzeby SPSK-2.

Deadlines:
Published : 26-10-2022 13:58:00
Placing offers : 02-12-2022 10:00:00
Offers opening : 02-12-2022 10:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ZP.220.72.22 JEDZ xml.xml xml 125.42 2022-10-26 13:58:00 Proceeding
ZP.220.72.22 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 289.98 2022-10-26 13:58:00 Proceeding
ZP.220.72.22 zal. 1 OFERTA.rtf rtf 161.66 2022-10-26 13:58:00 Proceeding
ZP.220.72.22 zal. 5 Ośw. nt. dopuszczenia do obrotu (1).rtf rtf 51.55 2022-10-26 13:58:00 Proceeding
ZP.220.72.22 Zał. 3 Instrukcja wypełniania JEDZ.docx docx 22.21 2022-10-26 13:58:00 Proceeding
ZP.220.72.22 Zał. 6 oswiadczenia-podmiotu-udostepniajacego-zasoby-z-art-125-ust-5-Pzp.docx docx 24.91 2022-10-26 13:58:00 Proceeding
ZP.220.72.22 Zał. 7 Oświadczenia wykonawcy,wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia.docx docx 30.55 2022-10-26 13:58:00 Proceeding
ZP_220_72_22_Zał. nr 2 Formularz cen jedn..xls xls 141 2022-10-26 13:58:00 Proceeding
ZP_220_72_22_SWZ_wyroby medyczne, odczynniki.rtf rtf 9226.6 2022-10-26 13:58:00 Proceeding
ZP.220.72.22 zal. 4 Grupa kapitałowa.rtf rtf 47.24 2022-10-26 13:58:11 Proceeding
ZP_220_72_22_Wyjaśnienie nr 1.rtf rtf 4150.73 2022-11-08 14:32:33 Public message
ZP_220_72_22_Wyjaśnienie nr 2.rtf rtf 2667.87 2022-11-10 15:15:03 Public message
ZP_220_72_22_Zał. nr 2 ZMODYFIKOWANY Formularz cen jedn. dla zad. nr 2.xls xls 54 2022-11-10 15:15:03 Public message
ZP_220_72_22_Wyjaśnienie nr 3.rtf rtf 2708.43 2022-11-17 12:24:01 Public message
ZP_220_72_22_ZMIANA TERMINÓW.rtf rtf 4795.31 2022-11-26 20:08:27 Public message
ZP_220_72_22_Sprostowanie do Wyjaśnienia nr 3 w sprawie odpowiedzi na pytania Wykonawcy nr 9.rtf rtf 2667.7 2022-11-24 10:43:46 Public message
ZP_220_72_22_Wyjaśnienie nr 4.rtf rtf 2675.67 2022-11-25 13:29:54 Public message
ZP_220_72_22_Zał. nr 2 ZMODYFIKOWANY Formularz cen jedn. dla zad. nr 13.xls xls 54 2022-11-25 13:29:54 Public message
ZP.220.72.22 Ogłoszenie Sprostowanie Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji.pdf pdf 68.57 2022-11-29 10:19:45 Public message
ZP.220.72.22 Informacja z otwarcia ofert w dniu 02.12.2022 r.docx docx 175.06 2022-12-02 12:50:19 Public message
ZP.220.72.22 Kopie złożonych OFERT.pdf pdf 25710.18 2022-12-02 12:50:19 Public message
ZP.220.72.22 Wartości jakie zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadań.xlsx xlsx 13.35 2022-12-02 10:00:00 Public message

Announcements

2022-12-02 12:50 Wioletta Sybal Szanowni Państwo! W załączeniu przekazuję INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT oraz Kopie złożonych ofert

ZP.220.72.22 Informa [...].docx

ZP.220.72.22 Kopie z [...].pdf

2022-12-02 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwoty gross w wysokości 2 775 072,15 zł (wszystkie zadania).
Na poszczególne zadania INFORMACJA W ZAŁĄCZENIU

ZP.220.72.22 Wartoś [...].xlsx

2022-11-29 10:19 Wioletta Sybal Szanowni Państwo! W załączeniu przekazuję Sprostowanie Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

ZP.220.72.22 Ogłosze [...].pdf

2022-11-26 20:08 Wioletta Sybal Szanowni Państwo! W załączeniu przekazuję Zmianę terminów w postępowaniu

ZP_220_72_22_ZMIANA [...].rtf

2022-11-25 13:29 Wioletta Sybal Szanowni Państwo! W załączeniu przekazuję Wyjaśnienie nr 4 wraz ze zmodyfikowanym Formularzem cen jednostkowych dla zadania nr 13 (prawidłowo opisanym)

ZP_220_72_22_Wyjaśni [...].rtf

ZP_220_72_22_Zał. nr [...].xls

2022-11-24 10:43 Wioletta Sybal Szanowni Państwo! W załączeniu przekazuję SPROSTOWANIE do WYJAŚNIENIA NR 3

ZP_220_72_22_Sprosto [...].rtf

2022-11-17 12:24 Wioletta Sybal Szanowni Państwo! W załączeniu przekazuję Wyjaśnienie nr 3

ZP_220_72_22_Wyjaśni [...].rtf

2022-11-10 15:15 Wioletta Sybal Szanowni Państwo! W załączeniu przekazuję Wyjaśnienie nr 2 wraz ze zmodyfikowanym Formularzem cen jednostkowych dla zadania nr 13

ZP_220_72_22_Wyjaśni [...].rtf

ZP_220_72_22_Zał. nr [...].xls

2022-11-08 14:32 Wioletta Sybal Szanowni Państwo! W załączeniu przekazuję Wyjaśnienie nr 1

ZP_220_72_22_Wyjaśni [...].rtf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1866