Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 9/D/Sz-Apt/22 dostawa leków, substancji recepturowych i płynów infuzyjnych

Deadlines:
Published : 26-10-2022 11:39:00
Placing offers : 16-12-2022 09:00:00
Offers opening : 16-12-2022 09:10:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.


Ogłoszenie została opublikowane w dzienniku urzędowym UE w dniu 27.10.2022 r. pod numerem 2022/S 207-590017.Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ - leki i substacje recepturowe.docx docx 132.93 2022-10-26 11:39:00 Proceeding
U M O W A LEKI.docx docx 22.89 2022-10-26 11:39:00 Proceeding
Załącznik - oświadczenie wykonawcy - przeciwdziałanie wspieraniu agresji na Ukrainę.doc doc 60.5 2022-10-26 11:39:00 Proceeding
załącznik nr 6 - RODO.docx docx 24.69 2022-10-26 11:39:00 Proceeding
załącznik nr 7 - oświadczenie o zapoznaniu.docx docx 25.09 2022-10-26 11:39:00 Proceeding
załącznik nr 8 - oświadczenie o przynależności.docx docx 16.45 2022-10-26 11:39:00 Proceeding
ogłoszenie leki.pdf pdf 124.16 2022-10-26 11:39:00 Proceeding
espd-request.zip zip 79.94 2022-10-26 11:39:00 Proceeding
Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy 22.01.2021.pdf pdf 364.3 2022-10-26 11:39:00 Proceeding
formularze asortymentowe.xlsx xlsx 83.04 2022-10-27 09:28:33 Proceeding
Wyjaśnienia SWZ nr 1.pdf pdf 869.31 2022-11-08 12:26:00 Public message
Wyjaśnienie treści SWZ 09.11.2209112022.pdf pdf 441.65 2022-11-09 14:26:46 Public message
odpowiedź na SWZ 10.11.doc doc 44 2022-11-10 14:16:27 Public message
wyjasnienie SWZ.pdf pdf 1337.21 2022-11-29 15:18:47 Public message
Wyjaśnienie do SWZ 30.11.22.pdf pdf 158.29 2022-11-30 14:05:08 Public message
wyjaśnienie SWZ 01.12.22.pdf pdf 450.86 2022-12-01 11:20:37 Public message
Wyjaśnienie do SWZ 05.12.22.pdf pdf 194.48 2022-12-05 10:18:04 Public message
Wyjaśnienia SWZ.pdf pdf 754.51 2022-12-09 13:08:28 Public message
info z otwarcia - leki.pdf pdf 690.98 2022-12-16 13:38:08 Public message

Announcements

2022-12-16 13:38 Anna Ślusarz informacja z otwarcia ofert

info z otwarcia - le [...].pdf

2022-12-16 09:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w cz. I 4 312 600, 00 zł; w cz. II 411 000,00; w cz. III - 652 000,00 zł
2022-12-09 13:08 Anna Ślusarz W załączeniu wyjaśnienia do SWZ

Wyjaśnienia SWZ.pdf

2022-12-05 10:18 Marcin Lichoń W załączeniu wyjaśnienie do SWZ.

Wyjaśnienie do SWZ 0 [...].pdf

2022-12-01 11:20 Marcin Lichoń W załączeniu wyjaśnienie do SWZ.

wyjaśnienie SWZ 01.1 [...].pdf

2022-12-01 11:17 Marcin Lichoń The message was withdrawn by the Buyer.
2022-11-30 14:05 Marcin Lichoń W załączeniu wyjaśnienie do SWZ.

Wyjaśnienie do SWZ 3 [...].pdf

2022-11-29 15:18 Olga Mazur w załączeniu wyjaśnienie SWZ

wyjasnienie SWZ.pdf

2022-11-10 14:16 Marcin Lichoń W załączeniu odpowiedz do SWZ.

odpowiedź na SWZ 10 [...].doc

2022-11-09 14:26 Marcin Lichoń W załączeniu wyjaśnienie do SWZ.

Wyjaśnienie treści S [...].pdf

2022-11-08 12:26 Anna Ślusarz W załączeniu wyjaśnienia SWZ

Wyjaśnienia SWZ nr 1 [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1333