Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2022/S 206-586867 DZP.271-43/22 Sukcesywna dostawa leków

Deadlines:
Published : 25-10-2022 09:52:00
Placing offers : 22-11-2022 09:30:00
Offers opening : 22-11-2022 10:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
43Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 216.35 2022-10-25 09:52:00 Proceeding
43SWZ zał. 1_FO, zal.5 ośw..doc doc 546 2022-10-25 09:52:00 Proceeding
43SWZ załącznik 4_projekt Umowy.doc doc 94.5 2022-10-25 09:52:00 Proceeding
43SWZ.doc doc 206.5 2022-10-25 09:52:00 Proceeding
43SWZ_zał.2 OPZ.xls xls 78.5 2022-10-25 09:52:00 Proceeding
43załącznik nr 3 JEDZ (plik w formacie xml. oraz PDF).zip zip 77.58 2022-10-25 09:52:00 Proceeding
43odpowiedzi do pytań-sig.pdf pdf 651.45 2022-10-27 11:11:15 Public message
43odpowiedzi do pytań2-sig.pdf pdf 785.63 2022-11-04 08:39:28 Public message
43odpowiedzi do pytań3-sig.pdf pdf 787.19 2022-11-14 09:05:08 Public message
43Informacja z otwarcia ofert.xls xls 26.5 2022-11-22 10:36:47 Public message
43WYBÓR-sig.pdf pdf 1433.54 2022-12-06 13:14:39 Public message

Announcements

2022-12-06 13:14 Zamówienia Publiczne KN Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

43WYBÓR-sig.pdf

2022-11-22 10:36 Zamówienia Publiczne KM Informacja z otwarcia ofert

43Informacja z otwar [...].xls

2022-11-22 09:30 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi w zakresie:
- pakietu nr 1: 261 063,00 zł brutto,
- pakietu nr 2: 2 041 200,00 zł brutto,
- pakietu nr 3: 4 597 924,00 zł brutto,
- pakietu nr 4: 6 043 141,50 zł brutto,
- pakietu nr 5: 852 408,00 zł brutto,
- pakietu nr 6:950 865,00 zł brutto.
2022-11-14 09:05 Zamówienia Publiczne KN Odpowiedzi do pytań 3

43odpowiedzi do pyta [...].pdf

2022-11-04 08:39 Zamówienia Publiczne KN Odpowiedzi do pytań2

43odpowiedzi do pyta [...].pdf

2022-10-27 11:11 Zamówienia Publiczne KN Odpowiedzi na pytania

43odpowiedzi do pyta [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 599