Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: S.270.1.7.2022 Wykonanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Leżajsk w roku 2023

Tomasz Steliga
Nadleśnictwo Leżajsk
Deadlines:
Published : 24-10-2022 11:01:00
Placing offers : 25-11-2022 14:00:00
Offers opening : 25-11-2022 14:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2022-OJS205-585019-pl Ogłoszenie wykonanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Leżajsk w roku 2023.pdf pdf 426.96 2022-10-24 11:01:00 Proceeding
SWZ_S.270.1.7.2022.pdf pdf 978.22 2022-10-24 11:01:00 Proceeding
Zał. nr 1_S.270.1.7.2022.docx docx 54.74 2022-10-24 11:01:00 Proceeding
Kosztorysy.rar rar 170.43 2022-10-24 11:01:00 Proceeding
Załączniki OSTWPL.rar rar 861.59 2022-10-24 11:01:00 Proceeding
Załączniki nr 2.rar rar 22115.19 2022-10-24 11:01:00 Proceeding
Załączniki S.270.1.7.2022.rar rar 343.21 2022-10-24 11:01:00 Proceeding
Odpowiedź na pytanie..pdf pdf 181.75 2022-11-17 13:18:51 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 180.65 2022-11-25 23:43:43 Public message

Announcements

2022-11-25 23:43 Tomasz Steliga Zamawiający, działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, udostępnia w załączeniu informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-11-18 08:33 Tomasz Steliga Kwoty jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia z podziałem na pakiety (części):
Pakiet 01 - 2564690 zł
Pakiet 02 - 1051935 zł
Pakiet 03 - 951850 zł
Pakiet 04 - 1755166 zł
Pakiet 05 - 700120 zł
Pakiet 06 - 984720 zł
Pakiet 07 - 901243 zł
Pakiet 08 - 812485 zł
Pakiet 09 - 629943 zł
Pakiet 10 - 458941 zł
Pakiet 11 - 529661 zł
2022-11-17 13:18 Tomasz Steliga W załączeniu odpowiedź na pytania.

Odpowiedź na pytanie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 855