Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: PRZ/00030/2022 Dostawa elementów systemu prototypowania układów elektronicznych

Deadlines:
Published : 21-10-2022 16:01:00
Placing offers : 25-11-2022 12:00:00
Offers opening : 25-11-2022 12:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2022-OJS204-578399-pl.pdf pdf 154.45 2022-10-21 16:01:00 Proceeding
SWZ na gotowo.pdf pdf 1126.95 2022-10-21 16:01:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia -system_prototypowania_ukladow_elektronicznych_DK_TM vs ZK ver ŁP.docx docx 44.07 2022-10-21 16:01:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy - ver ŁP.docx docx 45.49 2022-10-21 16:01:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - projektowane postanowienia umowy_TMvsZK_MW_20_09_2022 po zmianach ZK.docx docx 66.64 2022-10-21 16:01:00 Proceeding
Załącznik nr 5,6,7,8.docx docx 28.29 2022-10-21 16:01:00 Proceeding
Załącznik nr 9 - Oświadczenie dotyczące braku podstaw wykluczenia.docx docx 19.44 2022-10-21 16:01:00 Proceeding
2022-OJS220-634534-pl.pdf pdf 71.67 2022-11-15 16:52:43 Public message
Wyjaśnienia Zamawiającego 1 popr.pdf pdf 203.17 2022-11-15 16:52:43 Public message
Załącznik nr 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia -system_prototypowania_ukladow_elektronicznych_DK_TM vs ZK ver ŁP (002)_TM.docx docx 44.31 2022-11-15 16:52:43 Public message
INFORMACJA O KWOCIE PRZEZNACZONEJ NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA.docx docx 43.91 2022-11-25 09:40:42 Public message
Informacja z otwarcia ofert 2022.docx docx 34.98 2022-11-25 14:07:53 Public message

Announcements

2022-11-25 14:07 Zbigniew Kusik Szanowni Państwo

w załączniku informacja z otwarcia ofert,


Z poważaniem
Zbigniew Kusik

Informacja z otwarci [...].docx

2022-11-25 09:40 Zbigniew Kusik Dzień Dobry

w załączeniu INFORMACJA O KWOCIE PRZEZNACZONEJ NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA.

z poważaniem
Zbigniew Kusik

INFORMACJA O KWOCIE [...].docx

2022-11-15 16:52 Zbigniew Kusik Dzień Dobry

w załączeniu odpowiedzi i zmiany.

z pozdrawiam
Zbigniew Kusik

2022-OJS220-634534-p [...].pdf

Wyjaśnienia Zamawiaj [...].pdf

Załącznik nr 1 - Opi [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 527