Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: RZP.243.094.2022 Dostawa sprzętu laboratoryjnego

Deadlines:
Published : 21-10-2022 09:49:00
Placing offers : 07-11-2022 10:00:00
Offers opening : 07-11-2022 10:20:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ.094.2022.docx docx 114.42 2022-10-21 09:49:00 Proceeding
Ogloszenie.pdf pdf 1661.91 2022-10-21 09:49:00 Proceeding
Odp. na pyt. AZZP.243.094.2022.pdf pdf 176.87 2022-10-25 07:51:10 Public message
Odp. na pyt. AZZP.243.094.2022.II.doc doc 38.5 2022-10-28 12:39:14 Public message
Modyfikacja tresci SWZ 28.10.2022 zmiana terminu.doc doc 43 2022-10-28 12:40:41 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 34.56 2022-10-28 12:43:48 Public message
Otwarcie.094.2022.doc doc 53 2022-11-07 11:53:57 Public message
Wybor 094.2022.doc doc 59 2022-11-18 09:48:28 Public message

Announcements

2022-11-18 09:48 Agata Juskowiak Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wybor 094.2022.doc

2022-11-07 11:53 Agata Juskowiak Informacja z otwarcia ofert

Otwarcie.094.2022.do [...].doc

2022-11-07 10:00 Buyer message Kwota jaka zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: Część nr 1 - 150.000,00 zł brutto, Część nr 2 - 72.000,00 zł brutto.
2022-10-28 12:43 Agata Juskowiak Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2022-10-28 12:40 Agata Juskowiak Modyfikacja treści SWZ

Modyfikacja tresci S [...].doc

2022-10-28 12:39 Agata Juskowiak Odpowiedzi na pytania z dnia 28.10.2022 r.

Odp. na pyt. AZZP.24 [...].doc

2022-10-25 07:51 Agata Juskowiak Odpowiedzi na pytania z dnia 24.10.2022 r.

Odp. na pyt. AZZP.24 [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 629