Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: RZM.159.2022 Jednorazowa dostawa zmywarki laboratoryjnej wg zamieszczonego opisu.

Deadlines:
Published : 21-10-2022 09:33:00
Placing offers : 28-10-2022 13:00:00
Offers opening : -
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.



W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel 89 532 79 94 

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ZMYWARKA LABORATORYJNA - zapytanie ofertowe i projekt umowy 2022 r..pdf pdf 534.82 2022-10-21 09:33:00 Proceeding
oświadczenie specustawa sankcyjna krajowa (003).doc doc 112 2022-10-21 09:33:00 Criterion

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Zmywarka laboratoryjna producenta Miele, model PG 8593 AE-WW-AD Zgodnie z załączonym zapytaniem ofertowym 1 pc. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie
Oficerska 16 A
10-218, Olsztyn
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.6091 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - Jednorazowa dostawa w terminie do 2 tygodni od dnia podpisania umowy.Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu z wniesieniem do Laboratorium, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Formularz ofertowy - Proszę o wypełnienie i załączenie wypełnionego formularza Attachment required (0)
6 Projekt umowy - Proszę o zapoznanie się z projektem umowy oraz potwierdzenie wpisując "Akceptuję" Attachment required (0)
7 Wymagane dokumenty - Proszę o załączenie odpisu z rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej Attachment required (0)
8 Dokumenty - Proszę o załączenie karty katalogowej z opisem przedmiotu zamówienia Attachment required (0)
9 Oświadczenie - Proszę o zapoznanie się, wypełnienie i załączenie podpisanego oświadczenia co stanowić będzie integralną część złożonej oferty Attachment required

oświadczenie specust [...].doc

(0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 339