Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.382.20.2022 Dostawa serwerów, urządzenia sieciowego i oprogramowania podnoszącego poziom cyberbezpieczeństwa systemów teleinformatycznych w Uzdrowisku Goczałkowice Zdrój Sp. z o.o.”

Deadlines:
Published : 20-10-2022 13:21:00
Placing offers : 28-10-2022 12:00:00
Offers opening : 28-10-2022 12:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 602.72 2022-10-20 13:21:00 Proceeding
SWZ z załącznikami.zip zip 1648.37 2022-10-20 13:21:00 Proceeding
zapytanie i wyjaśnienie do SWZ nr 1 .pdf pdf 57.46 2022-10-24 14:28:47 Public message
zapytanie i wyjaśnienie o SWZ nr 2.pdf pdf 54.4 2022-10-24 14:31:06 Public message
zapytanie i wyjaśnienie do SWZ nr 3.pdf pdf 323.15 2022-10-25 13:16:30 Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 242.35 2022-10-28 16:59:52 Public message
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz unieważnieniu postępowania prowadzonego w zadaniu nr 2.pdf pdf 85.99 2022-11-08 18:52:08 Public message
Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.pdf pdf 63.59 2022-10-28 12:00:00 Public message

Announcements

2022-11-08 18:52 Przetargi Gozdroj informacja o wyborze najkorzystniejsze oferty oraz unieważnieniu postępowania prowadzonego w zadaniu nr 2

informacja o wyborze [...].pdf

2022-10-28 16:59 Przetargi Gozdroj informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2022-10-28 12:00 Buyer message Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja o kwocie [...].pdf

2022-10-25 13:16 Przetargi Gozdroj zapytanie i wyjaśnienie do SWZ nr 3

zapytanie i wyjaśnie [...].pdf

2022-10-24 14:31 Przetargi Gozdroj zapytanie i wyjaśnienie nr 2 do SWZ

zapytanie i wyjaśnie [...].pdf

2022-10-24 14:28 Przetargi Gozdroj zapytanie i wyjaśnienie do SWZ nr 1

zapytanie i wyjaśnie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 393