Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: AT.ZP.271.25.2022RMN „Odbieranie odpadów komunalnych z terenu Miasta Słupska z nieruchomości zamieszkałych”.

Deadlines:
Published : 19-10-2022 11:44:00
Placing offers : 29-11-2022 10:00:00
Offers opening : 29-11-2022 10:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
JEDZ.pdf pdf 88.84 2022-10-19 11:44:00 Proceeding
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA oraz Ogłoszenie o zamówieniu.zip zip 271.92 2022-10-19 11:44:00 Proceeding
Załącznik Nr 1 do SWZ- Opis przedmiotu zamówiena wraz załacznikami nr 1 i 2.zip zip 251.33 2022-10-19 11:44:00 Proceeding
Załącznik Nr 2 do SWZ- Formularz ofertowy.pdf pdf 88.96 2022-10-19 11:44:00 Proceeding
Załącznik Nr 5 do SWZ - Oświadczenie w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5.pdf pdf 81.08 2022-10-19 11:44:00 Proceeding
Załącznik Nr 6 do SWZ - Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w JEDZ.pdf pdf 78.03 2022-10-19 11:44:00 Proceeding
Załącznik Nr 12 do SWZ - Zobowiązanie.pdf pdf 66.82 2022-10-19 11:44:00 Proceeding
Załączniki Nr 4, 4a do SWZ - Projekt Umowy oraz Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.zip zip 269.13 2022-10-19 11:44:00 Proceeding
Załączniki Nr 7, 8 do SWZ - Oświadczenie dotyczące nowych przesłanek wykluczenia oraz Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby dotyczące nowych przesłanek wykluczenia.zip zip 250.47 2022-10-19 11:44:00 Proceeding
Załączniki Nr 9 , 10 i 11 do SWZ - Wykaz usług, Wykaz Osób oraz Wykaz wyposażenia.zip zip 208.09 2022-10-19 11:44:00 Proceeding
Załącznik Nr 2 do SWZ- Formularz ofertowy.odt odt 48.84 2022-10-26 13:45:30 Public message
Załącznik Nr 5 do SWZ - Oświadczenie w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5.odt odt 42.81 2022-10-26 13:45:30 Public message
Załącznik Nr 6 do SWZ - Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w JEDZ.odt odt 31.94 2022-10-26 13:45:30 Public message
Załącznik Nr 7 do SWZ - Oświadczenie dotyczące nowych przesłanek wykluczenia.odt odt 36.26 2022-10-26 13:45:30 Public message
Załącznik Nr 8 do SWZ - Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby dotyczące nowych przesłanek wykluczenia.odt odt 28.5 2022-10-26 13:45:30 Public message
Załącznik Nr 9 do SWZ - Wykaz usług.odt odt 41.49 2022-10-26 13:45:30 Public message
Załącznik Nr 10 do SWZ - Wykaz osób.odt odt 37.52 2022-10-26 13:45:30 Public message
Załącznik Nr 11 do SWZ - Wykaz wyposażenia.odt odt 34.79 2022-10-26 13:45:30 Public message
Załącznik Nr 12 do SWZ - Zobowiązanie.odt odt 38.19 2022-10-26 13:45:30 Public message
WYJAŚNIENIA ORAZ ZMIANA TREŚCI SWZ.pdf pdf 1285.32 2022-11-10 10:59:11 Public message
Nowo obowiązujący załącznik nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 130.73 2022-11-10 10:59:11 Public message
Nowo obowiązujący załącznik nr 4 do SWZ - Projekt umowy.pdf pdf 228.26 2022-11-10 10:59:11 Public message
ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z DNIA 22-11-2022.pdf pdf 708.54 2022-11-22 12:23:20 Public message
Nowo obowiązujący Załącznik Nr 2 do SWZ- Formularz ofertowy.odt odt 51.69 2022-11-22 12:23:20 Public message
Nowo obowiązujący Załącznik Nr 2 do SWZ- Formularz ofertowy.pdf pdf 114.68 2022-11-22 12:23:21 Public message
notice.pdf pdf 69.97 2022-11-24 12:38:30 Public message
ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.pdf pdf 798.99 2022-11-24 12:38:30 Public message
2022-OJS228-654478-pl.pdf pdf 65.03 2022-11-25 12:37:47 Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 665.22 2022-11-29 10:54:55 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 180.74 2022-12-12 15:23:48 Public message

Announcements

2022-12-12 15:23 Roksana Mikułko-Nadolska Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-11-29 10:54 Marcin Weitmann INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

informacja z otwarci [...].pdf

2022-11-29 10:00 Buyer message Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy Pzp, zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 19 589 000,00 zł brutto
2022-11-25 12:37 Marcin Weitmann SPROSTOWANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU NR 2022/S 228-654478

2022-OJS228-654478-p [...].pdf

2022-11-24 12:38 Marcin Weitmann ZMIANA TREŚCI SWZ ORAZ SPROSTOWANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

notice.pdf

ZMIANA TREŚCI SPECYF [...].pdf

2022-11-22 12:23 Marcin Weitmann ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z DNIA 22-11-2022 ORAZ NOWO OBOWIĄZUJĄCY ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ.

ZMIANA TREŚCI SPECYF [...].pdf

Nowo obowiązujący Za [...].odt

Nowo obowiązujący Za [...].pdf

2022-11-10 10:59 Marcin Weitmann WYJAŚNIENIA ORAZ ZMIANA TREŚCI SWZ ORAZ NOWO OBOWIĄZUJĄCY ZAŁĄCZNIK NR 1 I NR 4 DO SWZ.

WYJAŚNIENIA ORAZ ZMI [...].pdf

Nowo obowiązujący za [...].pdf

Nowo obowiązujący za [...].pdf

2022-10-26 13:45 Roksana Mikułko-Nadolska Załączniki do SWZ nr 2, nr 5-12 w wersji edytowalnej

Załącznik Nr 2 do SW [...].odt

Załącznik Nr 5 do SW [...].odt

Załącznik Nr 6 do SW [...].odt

Załącznik Nr 7 do SW [...].odt

Załącznik Nr 8 do SW [...].odt

Załącznik Nr 9 do SW [...].odt

Załącznik Nr 10 do S [...].odt

Załącznik Nr 11 do S [...].odt

Załącznik Nr 12 do S [...].odt

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 676