Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: FAZ.2800.70.2022-PN „Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla SPZOZ Opolskie Centrum Onkologii w Opolu na okres 12 miesięcy.”

Deadlines:
Published : 19-10-2022 11:39:00
Placing offers : 24-11-2022 10:00:00
Offers opening : 24-11-2022 10:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 1017.37 2022-10-19 11:39:00 Proceeding
Dok. edytowalne.7z 7z 203.27 2022-10-19 11:39:00 Proceeding
Dok. podpisane.7z 7z 1559.51 2022-10-19 11:39:00 Proceeding
Zmiana ogłoszenia.pdf pdf 70.55 2022-11-15 11:32:06 Public message
Wyjaśnienia.pdf pdf 1409.8 2022-11-15 11:32:06 Public message
SWZ.pdf pdf 627.89 2022-11-15 11:32:06 Public message
Zał. 1 FO po zmianach.doc doc 71 2022-11-15 11:32:06 Public message
Zał.3 Projekt umowy JEDNORAZÓWKA.pdf pdf 264.48 2022-11-15 11:32:06 Public message
Zał_2 F. asortymentowo-cenowy po zminie.7z 7z 128.07 2022-11-15 11:32:06 Public message
Wyjaśnienia II.pdf pdf 602.45 2022-11-17 14:22:56 Public message
Informacja z otwarcia.pdf pdf 725.39 2022-11-24 14:38:02 Public message
Sprostowanie do Informacji z otwarcia pdf.pdf pdf 623.16 2022-11-29 09:42:40 Public message
Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia brutto.pdf pdf 155.86 2022-11-24 10:00:00 Public message

Announcements

2022-11-29 09:42 Beata Kopeć Sprostowanie do informacji z otwarcia ofert w dniu 24.11.2022r.

Sprostowanie do Info [...].pdf

2022-11-24 14:38 Beata Kopeć Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-11-24 10:00 Buyer message Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia zgodnie z załącznikiem

Kwota przeznaczona n [...].pdf

2022-11-17 14:22 Beata Kopeć Wyjaśnienia II

Wyjaśnienia II.pdf

2022-11-15 11:32 Beata Kopeć Zamawiający modyfikuje terminy wskazane w SWZ poprzez:
1) zmianę w SWZ
2) zmianę Załącznika nr 1 do SWZ
3) zmianę Załącznika nr 2 do SWZ
4) zmianę Załącznika nr 3 do SWZ
Termin składania ofert: z 21.11.2022r. godz. 10:00 na 24.11.2022r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert : z 21.11.2022r. godz. 10:05 na 24.11.2022r. godz. 10:05
Termin związania ofertą upływa w dniu: z 18.02.2023r. na 21.02.2023r.

Zmiana ogłoszenia.pd [...].pdf

Wyjaśnienia.pdf

SWZ.pdf

Zał. 1 FO po zmianac [...].doc

Zał.3 Projekt umowy [...].pdf

Zał_2 F. asortymento [...].7z

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 2131