Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DZP 2374/13/2022 Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Głuchołazach im.św. Jana Pawła II

Deadlines:
Published : 17-10-2022 19:50:00
Placing offers : 06-12-2022 09:00:00
Offers opening : 06-12-2022 10:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2022-OJS200-568194-pl.pdf pdf 138.91 2022-10-17 19:50:00 Proceeding
SWZ wraz z zal. DZP 2374 13 2022.zip zip 774.27 2022-10-17 19:50:00 Proceeding
odpowiedzi 28 10 22 DZP 2374 13 2022 .pdf pdf 332.11 2022-10-28 13:17:06 Public message
oswiadczenie.pdf pdf 1706.46 2022-10-28 13:17:06 Public message
2022-OJS211-607335-pl.pdf pdf 68.73 2022-11-02 10:59:19 Public message
modyfikacja SWZ.pdf pdf 248.58 2022-11-02 10:59:19 Public message
2022-OJS228-654354-pl.pdf pdf 67.33 2022-11-25 14:12:43 Public message
II modyfikacja SWZ.pdf pdf 246.86 2022-11-25 14:12:43 Public message
2022-OJS233-669720-pl.pdf pdf 67.8 2022-12-02 11:03:41 Public message
III modyfikacja SWZ.pdf pdf 248.6 2022-12-02 11:03:41 Public message
zaktual. zał. nr 3 Istotne postanowienia umowy.pdf pdf 214.77 2022-12-02 11:03:41 Public message
IV modyfikacja SWZ.pdf pdf 241.42 2022-12-05 11:14:07 Public message
zaktual. zał. nr 3 Istotne postanowienia umowy.doc doc 85 2022-12-05 11:14:07 Public message
informacja o kwocie na sfinan. zam. DZP 2374 13 2022.pdf pdf 243.45 2022-12-06 08:58:24 Public message
informacja z otwarcia ofert DZP 2374 13 2022.pdf pdf 235.36 2022-12-06 10:15:06 Public message
zawiadomienie o wyborze oferty DZP 2374 13 2022.pdf pdf 224.98 2022-12-15 11:35:57 Public message

Announcements

2022-12-15 11:35 Marta Prościak Zawiadomienie o wyborze oferty

zawiadomienie o wybo [...].pdf

2022-12-06 10:15 Marta Prościak Informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2022-12-06 08:58 Marta Prościak Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

informacja o kwocie [...].pdf

2022-12-05 11:14 Marta Prościak Modyfikacja SWZ

IV modyfikacja SWZ.p [...].pdf

zaktual. zał. nr 3 I [...].doc

2022-12-02 11:03 Marta Prościak Zmiana ogłoszenia i SWZ 02.12.2022

2022-OJS233-669720-p [...].pdf

III modyfikacja SWZ. [...].pdf

zaktual. zał. nr 3 I [...].pdf

2022-11-28 14:23 Marta Prościak Szanowni Państwo, w związku z koniecznością zmiany terminu składania i otwarcia ofert, zamawiający wysłał w dniu dzisiejszym do DZUUE sprostowanie ogłoszenia, które zostanie opublikowane w dniu 02.12.2022r. Zamawiający zwraca się z prośbą o nieskładanie ofert do czasu opublikowania Modyfikacji SWZ oraz Ogłoszenia o Zamówieniu.
2022-11-25 14:12 Marta Prościak Zmiana ogłoszenia i SWZ 25.11.2022

2022-OJS228-654354-p [...].pdf

II modyfikacja SWZ.p [...].pdf

2022-11-21 08:46 Marta Prościak Szanowni Państwo, w związku z koniecznością zmiany terminu składania i otwarcia ofert, zamawiający wysłał w dniu dzisiejszym do DZUUE sprostowanie ogłoszenia, które zostanie opublikowane w dniu 25.11.2022r. Zamawiający zwraca się z prośbą o nieskładanie ofert do czasu opublikowania Modyfikacji SWZ oraz Ogłoszenia o Zamówieniu.
2022-11-02 10:59 Marta Prościak zmiana ogłoszenia i modyfikacja SWZ

2022-OJS211-607335-p [...].pdf

modyfikacja SWZ.pdf

2022-10-28 13:17 Marta Prościak Odpowiedzi na zapytania 28.10.2022

odpowiedzi 28 10 22 [...].pdf

oswiadczenie.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 624