Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: BRG.271.68.2022 Budowa wiaty oraz zagospodarowanie terenu działki gminnej przy kinie LOTOS w Dąbrowie Białostockiej

Katarzyna Sztukowska
Gmina Dąbrowa Białostocka
Deadlines:
Published : 14-10-2022 14:26:00
Placing offers : 31-10-2022 10:00:00
Offers opening : 31-10-2022 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 154.51 2022-10-14 14:26:00 Proceeding
Specyfikacja Warunków Zamówienia.BES (2).pdf pdf 836.03 2022-10-14 14:26:00 Proceeding
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy.doc doc 57 2022-10-14 14:26:00 Proceeding
Załącznik nr 2 Oświadczenie Wykonawcy.doc doc 38.5 2022-10-14 14:26:00 Proceeding
Załącznik nr 2a Ośw. podmiotu udostepniającego zasoby.doc doc 38 2022-10-14 14:26:00 Proceeding
Załącznik nr 2b Ośw. Podwykonawcy.doc doc 37 2022-10-14 14:26:00 Proceeding
Załącznik nr 3 Ośw. Wykonawcy o aktualności info.doc doc 29.5 2022-10-14 14:26:00 Proceeding
Załącznik nr 3a Ośw. Podmiotu udost. zasoby o akt. info.doc doc 29.5 2022-10-14 14:26:00 Proceeding
Załącznik nr 3b Ośw. Podwykonawcy o aktualności info.doc doc 29.5 2022-10-14 14:26:00 Proceeding
Załącznik nr 4 Projekt umowy.docx docx 71.79 2022-10-14 14:26:00 Proceeding
Załącznik nr 5 Zobowiązanie podmiotu udost. zasoby.doc doc 36.5 2022-10-14 14:26:00 Proceeding
Załącznik nr 6 Oświadczenie Wykonawców wspólnie.doc doc 34 2022-10-14 14:26:00 Proceeding
Załącznik nr 7 Wykaz osób do realizacji zamowienia.doc doc 42.5 2022-10-14 14:26:00 Proceeding
Załącznik nr 8 Dokumentacja projektowa.zip zip 17647.16 2022-10-14 14:57:17 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.BES (4).pdf pdf 297.96 2022-10-31 12:35:43 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (1).BES.pdf pdf 320.74 2022-12-05 12:26:56 Public message
informacja o unieważnieniu czynności.BES.pdf pdf 285.89 2023-01-17 13:27:03 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Wykonawcy2.BES.pdf pdf 391.72 2023-01-24 14:08:03 Public message

Announcements

2023-01-24 14:08 Katarzyna Sztukowska Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-01-17 13:27 Katarzyna Sztukowska Informacja o unieważnieniu czynności

informacja o unieważ [...].pdf

2022-12-05 12:26 Katarzyna Sztukowska Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-10-31 12:35 Katarzyna Sztukowska Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-10-31 11:35 Katarzyna Sztukowska The message was withdrawn by the Buyer.
2022-10-31 10:00 Buyer message Gmina Dąbrowa Białostocka, jako Zamawiający, na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710, 1812, 1933) informuje że kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 237 000,00zł brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 713