Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DZP-41/2022 Zakup mikroskopu operacyjnego neurochirurgicznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu

Deadlines:
Published : 14-10-2022 14:03:00
Placing offers : 28-10-2022 09:00:00
Offers opening : 28-10-2022 09:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2022-OJS199-562487-pl.pdf pdf 117.89 2022-10-14 14:03:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 631.09 2022-10-14 14:03:00 Proceeding
Załącznik Nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy.doc doc 94.5 2022-10-14 14:03:00 Proceeding
Załącznik Nr 1A do SWZ - Formularz asortymentowo - cenowy.docx docx 15.02 2022-10-14 14:03:00 Proceeding
Załącznik Nr 1B do SWZ - Zestawienie warunkówparametrów wymaganych, granicznych.doc doc 1442 2022-10-14 14:03:00 Proceeding
Załącznik Nr 1B do SWZ - Zestawienie warunkówparametrów wymaganych, granicznych.pdf pdf 659.33 2022-10-14 14:03:00 Proceeding
Załącznik Nr 2 do SWZ - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia.zip zip 84.64 2022-10-14 14:03:00 Proceeding
Załącznik Nr 3 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności.doc doc 24 2022-10-14 14:03:00 Proceeding
Załącznik Nr 4 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji.doc doc 30 2022-10-14 14:03:00 Proceeding
Załącznik Nr 5 do SWZ - Projektowane postnowienia umowy.pdf pdf 210.78 2022-10-14 14:03:00 Proceeding
Załącznik Nr 6 do SWZ - Zobowiązanie podmiotu udostepniajacego zasoby.doc doc 18.5 2022-10-14 14:03:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert DZP_41 2022.pdf pdf 364.22 2022-10-28 10:36:53 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty DZP-41_2022.pdf pdf 946.39 2022-11-08 13:14:03 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 115.57 2022-11-25 11:26:12 Public message

Announcements

2022-11-25 11:26 Zamówienia Publiczne Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2022-11-08 13:14 Zamówienia Publiczne Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty- DZP-41/2022

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-10-28 10:36 Zamówienia Publiczne Informacja z otwarcia ofert _ DZP - 41/2022

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-10-28 09:00 Buyer message Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia: 1 679 120,00 zł

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 305