Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ORG.271.12.2022 Z-12/22 Dostawa sprzętu i oprogramowania w ramach projektu „Cyfrowa Gmina"

Piotr Drapiński
Gmina Babiak
Deadlines:
Published : 12-10-2022 13:07:00
Placing offers : 20-10-2022 10:00:00
Offers opening : 20-10-2022 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 113.05 2022-10-12 13:07:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 1435.69 2022-10-12 13:07:00 Proceeding
Złącznik nr 4 do SWZ_Umowa_ projekt.docx docx 131.76 2022-10-12 13:07:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ_formularz oferty.docx docx 160.73 2022-10-12 13:07:00 Proceeding
Załącznik nr 1_do oferty_osw_art._125.docx docx 129.07 2022-10-12 13:07:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do oferty_osw_ art_ 7.docx docx 121.98 2022-10-12 13:07:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ_grupa_kapitałowa.doc doc 143.5 2022-10-12 13:07:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ_Wykaz_dostaw.docx docx 147.8 2022-10-12 13:07:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ_OPZ_cz_I.docx docx 164.03 2022-10-12 13:07:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ_OPZ_cz_II.docx docx 149 2022-10-12 13:07:00 Proceeding
Załącznik Nr 7_do SWZ_Zobowiązanie do udostępnienia zasobów.docx docx 129.59 2022-10-12 13:07:00 Proceeding
Odpowiedzi na pytania do SWZ.pdf pdf 908.14 2022-10-18 15:05:48 Public message
Informacja o kwocie na realizację zamówienia.pdf pdf 1059.12 2022-10-20 10:03:07 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 1048.81 2022-10-20 10:42:09 Public message
Informacja_o_wyborze_oferty_S.pdf pdf 1293.45 2022-11-04 08:57:15 Public message
informacja_o_wyborze_oferty_cz_I_S.pdf pdf 1220.21 2022-11-07 08:29:20 Public message

Announcements

2022-11-07 08:29 Piotr Drapiński Zamawiający przesyła w załączeniu informację o wyborze oferty najkorzystniejszej dla CZĘŚCI I postępowania.

informacja_o_wyborze [...].pdf

2022-11-04 08:57 Piotr Drapiński Zamawiający przesyła w załączeniu informację o wyborze oferty najkorzystniejszej dla CZĘŚCI II postępowania.

Informacja_o_wyborze [...].pdf

2022-10-20 10:42 Piotr Drapiński Zamawiający przesyła w załączeniu informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-10-20 10:03 Piotr Drapiński Zamawiający przesyła informację o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia.

Informacja o kwocie [...].pdf

2022-10-20 10:00 Buyer message The message was withdrawn by the Buyer.
2022-10-18 15:05 Piotr Drapiński Zamawiający przesyła w załączeniu odpowiedzi na zadanie pytania do SWZ.

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 289