Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WZP.271-95/22 Poprawa dostępności komunikacyjnej poprzez rozbudowę infrastruktury drogowo – mostowej Województwa Wielkopolskiego

Joanna Olejniczak
Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu Department: Wydział Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 12-10-2022 13:49:00
Placing offers : 25-11-2022 12:00:00
Offers opening : 25-11-2022 12:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamowieniu.pdf pdf 9479.93 2022-10-12 13:49:00 Proceeding
dokum SST cz 1-7.zip zip 420757.13 2022-10-12 13:49:00 Proceeding
JEDZ.7z 7z 85.17 2022-10-12 13:49:00 Proceeding
dokum SST cz 8-15.zip zip 224848.43 2022-10-12 13:49:00 Proceeding
SWZ 95.pdf pdf 783.66 2022-10-12 13:49:00 Proceeding
TERy ZZK przedmiary druki pomocnicze.zip zip 15923.63 2022-10-12 13:49:00 Proceeding
umowy.ZIP ZIP 5223.27 2022-10-12 13:49:00 Proceeding
modyfikacja 18.10.22.pdf pdf 324.7 2022-10-18 10:52:50 Public message
ogłoszenie.pdf pdf 98.1 2022-10-18 10:52:50 Public message
odpowiedzi na pytania.pdf pdf 559.58 2022-11-09 09:46:28 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia .pdf pdf 99.53 2022-11-09 09:46:28 Public message
załączniki do odpowiedzi.ZIP ZIP 6915.46 2022-11-09 09:46:28 Public message
odpowiedzi częśc 7.pdf pdf 141.21 2022-11-16 14:03:19 Public message
modyfikacja SWZ.pdf pdf 687.02 2022-11-17 11:34:17 Public message
Instrukcja wypełniania JEDZ.doc doc 267.5 2022-11-17 12:16:22 Public message
KO.BD.DW178.Gaj.2022.07.27.xlsx po modyfikacji.pdf pdf 312.41 2022-11-18 12:40:56 Public message
KO.BD.DW178.Gaj.2022.07.27.xlsx po modyfikacji.xlsx xlsx 23.17 2022-11-18 12:40:56 Public message
odpowiedzi na pytania i modyfikacja 18.11.2022.pdf pdf 150.98 2022-11-18 12:40:56 Public message
OT 323 Henryk 2022.07.04.pdf pdf 394.67 2022-11-18 12:40:56 Public message
modyfikacja nr 2 17.11.22.pdf pdf 308.29 2022-11-21 13:02:39 Public message
ogloszenie zmian 2022-OJS225-648968-pl.pdf pdf 66.1 2022-11-22 09:17:08 Public message
zbiorcze zestawienie ofert 25.11.22r.pdf pdf 315.61 2022-11-25 14:27:42 Public message
zestawienie ofert.pdf pdf 170.28 2022-11-25 14:27:42 Public message

Announcements

2022-11-25 14:27 Zamówienia Publiczne zbiorcze zestawienie ofert

zbiorcze zestawienie [...].pdf

zestawienie ofert.pd [...].pdf

2022-11-25 12:00 Buyer message kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 71 296 243,82 zł
1) dla części 1- 3 754 193,27 zł;
2) dla części 2 - 2 903 609,96, zł;
3) dla części 3 - 1 631 376,22 zł;
4) dla części 4 - 2 889 233,38 zł;
5) dla części 5 - 3 198 089,13 zł;
6) dla części 6 - 2 074 922,33 zł;
7) dla części 7 - 5 811 734,44 zł;
8) dla części 8 - 5 255 712,33 zł;
9) dla części 9 - 4 339 761,21 zł;
10) dla części 10 - 13 697 110,26 zł;
11) dla części 11 - 9 999 936,69 zł;
12) dla części 12 - 7 146 633,87 zł;
13) dla części 13 - 1 081 505,67 zł;
14) dla części 14 - 5 137 826,65 zł;
15) dla części 15 - 2 374 598,41 zł;
2022-11-22 09:17 Zamówienia Publiczne ogłoszenie zmian

ogloszenie zmian 202 [...].pdf

2022-11-21 13:02 Zamówienia Publiczne modyfikacja terminu.

modyfikacja nr 2 17. [...].pdf

2022-11-18 12:40 Zamówienia Publiczne modyfikacja SWZ, odpowiedzi na pytania

KO.BD.DW178.Gaj.2022 [...].pdf

KO.BD.DW178.Gaj.2022 [...].xlsx

odpowiedzi na pytani [...].pdf

OT 323 Henryk 2022.0 [...].pdf

2022-11-17 12:16 Zamówienia Publiczne instrukcja wypełniania dok JEDZ.

Instrukcja wypełnian [...].doc

2022-11-17 11:34 Zamówienia Publiczne modyfikacja SWZ cz 8

modyfikacja SWZ.pdf

2022-11-16 14:03 Zamówienia Publiczne odpowiedzi na pytania

odpowiedzi częśc 7.p [...].pdf

2022-11-09 09:46 Zamówienia Publiczne modyfikacja SWZ, ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

odpowiedzi na pytani [...].pdf

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

załączniki do odpowi [...].ZIP

2022-10-18 10:52 Joanna Szeszuła modyfikacja SWZ, ogłoszenie

modyfikacja 18.10.22 [...].pdf

ogłoszenie.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 4841