Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP/06/2022 Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii medialnej o charakterze informacyjno-promocyjnym prezentującej system FALA.

Dział zamówień publicznych
Innobaltica Sp. z o.o.
Deadlines:
Published : 12-10-2022 12:08:00
Placing offers : 24-10-2022 10:00:00
Offers opening : 24-10-2022 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 61.49 2022-10-12 12:08:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 665.51 2022-10-12 12:08:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - OPZ.pdf pdf 247.56 2022-10-12 12:08:00 Proceeding
Załączniki w wersji edytowalnej.docx docx 276.85 2022-10-12 12:08:00 Proceeding
Załacznik nr 7 do SWZ - Umowa.pdf pdf 371.25 2022-10-12 12:08:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do Umowy - Klauzula informacyjna.pdf pdf 241.5 2022-10-12 12:08:00 Proceeding
Pytania i odpowiedzi do SWZ.pdf pdf 57.87 2022-10-13 14:15:52 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia I.pdf pdf 23.83 2022-10-17 09:42:46 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 67.33 2022-10-24 15:02:35 Public message
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf pdf 109.64 2022-11-18 12:36:38 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 66.12 2023-01-31 11:40:09 Public message

Announcements

2023-01-31 11:40 Dział zamówień publicznych Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2022-11-18 12:36 Dział zamówień publicznych Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2022-10-24 15:02 Dział zamówień publicznych Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-10-24 10:00 Buyer message Zamawiający przeznacza na sfinansowanie niniejszego zamówienia kwotę: 369 000,00 zł brutto
2022-10-17 09:42 Dział zamówień publicznych Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia I

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2022-10-13 14:15 Dział zamówień publicznych Pytania i odpowiedzi do SWZ I

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 458