Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.272.10.2022 „Termomodernizacja budynku głównego Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach wraz z instalacją chłodu w ramach projektu „Wzmocnienie Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie infrastruktury związanej z optymalizacją pracy laboratorium diagnostycznego dotyczącą budynku głównego Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach””.

Deadlines:
Published : 24-11-2022 12:59:00
Placing offers : 20-12-2022 10:00:00
Offers opening : 20-12-2022 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 113.64 2022-11-24 12:59:00 Proceeding
Specyfikacja Warunków Zamówienia-podpis.pdf pdf 524.75 2022-11-24 12:59:00 Proceeding
Załącznik nr 1 Formularz oferty.docx docx 28.55 2022-11-24 12:59:00 Proceeding
Załącznik nr 2- Opis przedmiotu ZamówieniaProgram funkcyjno-użytkowy.docx docx 70.58 2022-11-24 12:59:00 Proceeding
Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia.docx docx 24.11 2022-11-24 12:59:00 Proceeding
załącznik nr 4 Oświadczenie_podstawy_wykluczenia dla podmiotu udostępniającego zasoby.docx docx 27.02 2022-11-24 12:59:00 Proceeding
załącznik nr 5 Oświadczenie_Wykonawców_wspólnie_ubiegających_się_o_udzie--_.docx docx 23.88 2022-11-24 12:59:00 Proceeding
Załącznik nr 6 Projekt umowy Termomodernizacja z waloryzacją.rtf rtf 574.23 2022-11-24 12:59:00 Proceeding
załącznik_nr_7_Wykaz_osob.doc doc 83 2022-11-24 12:59:00 Proceeding
załącznik_nr_8_Wykaz_robot.doc doc 84.5 2022-11-24 12:59:00 Proceeding
Wyjaśnienie treści SWZ podpis.pdf pdf 233.83 2022-12-02 14:56:43 Public message
Wyjaśnienie treści SWZ 2 podpis.pdf pdf 230.91 2022-12-05 14:00:14 Public message
Wyjaśnienie treści SWZ 3 podpis.pdf pdf 245.38 2022-12-09 14:50:03 Public message
inwentaryzacja.zip zip 3402.83 2022-12-09 14:50:03 Public message
projekt.zip zip 38707.54 2022-12-09 14:50:03 Public message
Wyjaśnienie treści SWZ 4 podpis.pdf pdf 337.76 2022-12-13 10:42:47 Public message
Załącznik nr 6 Projekt umowy Termomodernizacja z waloryzacją- po zmianach.rtf rtf 567.5 2022-12-13 10:42:47 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 37.69 2022-12-13 10:42:47 Public message
Wyjaśnienie treści SWZ 5 podpis.pdf pdf 241.64 2022-12-13 13:51:04 Public message
Audyt energetyczny skan.pdf pdf 4986.74 2022-12-13 13:51:04 Public message
Informacja o kwocie-podpis.pdf pdf 209.34 2022-12-16 09:39:42 Public message
Informacja z otwarcia- podpis.pdf pdf 222.25 2022-12-20 12:49:14 Public message
Informacja dla Wykonawców-podpis.pdf pdf 177.05 2022-12-20 14:17:33 Public message

Announcements

2022-12-20 14:17 Małgorzata Lato W załączniku informacja dla Wykonawców.

Informacja dla Wykon [...].pdf

2022-12-20 12:49 Małgorzata Lato W załączniku informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-12-16 09:39 Małgorzata Lato W załączniku informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Informacja o kwocie- [...].pdf

2022-12-13 13:51 Małgorzata Lato W załączeniu wyjaśnienie treści SWZ.

Wyjaśnienie treści S [...].pdf

Audyt energetyczny s [...].pdf

2022-12-13 10:42 Małgorzata Lato W załączniku wyjaśnienie treści SWZ.

Wyjaśnienie treści S [...].pdf

Załącznik nr 6 Proje [...].rtf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2022-12-09 14:50 Małgorzata Lato W załączniku wyjaśnienie treści SWZ.

Wyjaśnienie treści S [...].pdf

inwentaryzacja.zip

projekt.zip

2022-12-05 14:00 Małgorzata Lato W załączniku wyjaśnienie treści SWZ.

Wyjaśnienie treści S [...].pdf

2022-12-02 14:56 Małgorzata Lato W załączniku pytania i wyjaśnienie treści SWZ.

Wyjaśnienie treści S [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 2180