Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.271.53.2022 Przebudowa fragmentu budynku usługowo – garażowego na potrzeby Straży Gminnej

Aleksandra Nikielska
Gmina Kosakowo
Deadlines:
Published : 10-10-2022 15:20:00
Placing offers : 25-10-2022 11:00:00
Offers opening : 25-10-2022 11:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu 08daaabe-0e4b-24fa-97ec-08000e961fbf.pdf pdf 129.68 2022-10-10 15:20:00 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - dodatkowe informacje 08daaabf-cc7a-d70e-b9db-f50011ab0586.pdf pdf 37.06 2022-10-10 15:20:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ_ formularz ofertowy.doc doc 107.5 2022-10-10 15:20:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.docx docx 25.01 2022-10-10 15:20:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ_Zobowiązanie do udostępnienia zasobów.docx docx 20.27 2022-10-10 15:20:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ_Oświadczenie wykonawców na podstawie art.117.docx docx 13.86 2022-10-10 15:20:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ_ Wykaz robót.docx docx 25.17 2022-10-10 15:20:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - OPZ - Przebudowa fragmentu budynku usługowo garażowego na potrzeby Straży Gminnej.pdf pdf 192.1 2022-10-10 15:20:00 Proceeding
Załacznik nr 8 A do SWZ Załącznik nr 01 do OPZ Projekt Architektoniczno - Budowlany Przebudowy fragmentu budynku usługowo - garażowego na potrzeby Straży Gminnej.zip zip 8892.08 2022-10-10 15:20:00 Proceeding
Załacznik nr 8 B do SWZ Załącznik nr 02 do OPZ_Projekt Wykonawczy Przebudowy fragmentu budynku usługowo garażowego na potrzeby Straży Gminnej.zip zip 5368.88 2022-10-10 15:20:00 Proceeding
Załacznik nr 8 C do SWZ Załącznik nr 03 do OPZ Projekt Wykonawczy branża elektryczna Przebudowa fragmentu budynku usługowo - garażowego na potrzeby Straży Gminnej.zip zip 6028 2022-10-10 15:20:00 Proceeding
Załacznik nr 8 D do SWZ Załącznik nr 04 do OPZ Projekt Wykonawczy branża sanitarna instalacja wod-kan, grzewcza i wentylacji Przebudowa fragmentu budynku usługowo - garażowego na potrzeby Straży G.zip zip 1868.88 2022-10-10 15:20:00 Proceeding
Załacznik nr 8 F do SWZ Załącznik nr 06 do OPZ Projekt Wykonawczy instalacji gazu Przebudowy fragmentu budynku usługowo – garażowego na potrzeby Straży Gminnej.zip zip 1196.31 2022-10-10 15:20:00 Proceeding
Załacznik nr 8 I do SWZ Załącznik nr 09 do OPZ Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót.zip zip 4310.79 2022-10-10 15:20:00 Proceeding
Załacznik nr 8 J do SWZ Załącznik nr 10 do OPZ Przedmiar Robót.zip zip 586.34 2022-10-10 15:20:00 Proceeding
Załącznik nr 8 E do SWZ Załącznik nr 05 do OPZ PZT i PAB Budowy instalacji gazu w ramach Przebudowy fragmentu budynku usług.-garażowego na potrzeby Straży Gminnej.zip zip 1197.02 2022-10-10 15:20:00 Proceeding
Załącznik nr 8 G do SWZ Załącznik nr 07 do OPZ Projekt Techniczny instalacji gazu Przebudowy fragmentu budynku usługowo – garażowego na potrzeby Straży Gminnej.zip zip 1097.3 2022-10-10 15:20:00 Proceeding
Załącznik nr 8 H do SWZ Załącznik nr 08 do OPZ Projekt Wykonawczy instalacji gazu - ANEKS.zip zip 247.2 2022-10-10 15:20:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 507.71 2022-10-10 15:20:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - Projekt Umowy.pdf pdf 457.86 2022-10-10 15:20:00 Proceeding
Wyjaśnienie treści SWZ z dnia 13.10.2022r.docx docx 16.31 2022-10-13 16:19:03 Public message
Przedmiar robót instalacje - aktualizacja 13.10.2022.pdf pdf 352.23 2022-10-13 16:19:03 Public message
Informacja z otwarcia.docx docx 15.87 2022-10-25 17:46:58 Public message
Oferta nr 1 DomWent 06358021f14f7b.zip zip 986.73 2022-10-28 13:47:16 Public message
Oferta nr 2 Xemar 063580223eda77.zip zip 1051.49 2022-10-28 13:47:16 Public message
Oferta nr 3 06358022922721.zip zip 2315.57 2022-10-28 13:47:16 Public message
unieważnienie postępowania.docx docx 15.75 2022-10-31 10:34:44 Public message

Announcements

2022-10-31 10:34 Aleksandra Nikielska Szanowni Państwo, w załączniku informacja o unieważnieniu postepowania.

unieważnienie postęp [...].docx

2022-10-28 13:47 Aleksandra Nikielska Szanowni Państwo, na wniosek wykonawcy, Zamawiający udostępnia oferty złożone w postępowaniu

Oferta nr 1 DomWent [...].zip

Oferta nr 2 Xemar 06 [...].zip

Oferta nr 3 06358022 [...].zip

2022-10-25 17:46 Aleksandra Nikielska Szanowni Państwo, w załączniku informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].docx

2022-10-25 11:00 Buyer message Szanowni państwo, zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 700 000 zł gross
2022-10-13 16:19 Aleksandra Nikielska Szanowni Państwo, w załączniku I wyjaśnienie treści SWZ z 13.10.2022 r. oraz przedmiar robót - aktualizacja z13.10.2022

Wyjaśnienie treści S [...].docx

Przedmiar robót inst [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 445