Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP/05/2022 Zaprojektowanie i wykonanie systemu wsparcia w ramach Platformy Zintegrowanych Usług Mobilności (PZUM).

Dział zamówień publicznych
Innobaltica Sp. z o.o.
Deadlines:
Published : 10-10-2022 10:17:00
Placing offers : 17-11-2022 10:00:00
Offers opening : 17-11-2022 10:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 80.06 2022-10-10 10:17:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 572.48 2022-10-10 10:17:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - OPZ.pdf pdf 1246.85 2022-10-10 10:17:00 Proceeding
Załączniki nr 2,3,4,6,7,8,9,11,12 do SWZ.pdf pdf 614.2 2022-10-10 10:17:00 Proceeding
Załaczniki nr 2,3,4,6,7,8,9,11,12 do SWZ ( wrsja edytowalna).docx docx 272.71 2022-10-10 10:17:00 Proceeding
Załacznik nr 5 do SWZ - Umowa.pdf pdf 455.94 2022-10-10 10:17:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do umowy - klauzula informacyjna.pdf pdf 220.08 2022-10-10 10:17:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do umowy -Umowa powierzenia danych.pdf pdf 297.54 2022-10-10 10:17:00 Proceeding
Załącznik nr 10 do SWZ - JEDZ.xml.xml xml 91.07 2022-10-10 10:17:00 Proceeding
Pytania i odpowiedzi do SWZ 1.pdf pdf 69.58 2022-10-21 11:33:25 Public message
Pytania i odpowiedzi do SWZ 2 wraz ze zmiana SWZ.pdf pdf 389.98 2022-10-31 09:13:43 Public message
Pytania i odpowiedzi do SWZ 2 wraz ze zmianą SWZ- wersja edytowalna.docx docx 807.87 2022-10-31 09:13:43 Public message
Załaczniki nr 4 do SWZ - zmieniony.docx docx 250.34 2022-10-31 09:13:43 Public message
Zmiana ogłoszenia 1.pdf pdf 84.3 2022-10-31 09:11:19 Public message
Zmiana ogłoszenia 2.pdf pdf 72.74 2022-11-07 15:00:52 Public message
Pytania i odpowiedzi do SWZ 3 wraz ze zmianą SWZ.pdf pdf 508.58 2022-11-07 15:00:52 Public message
Zmiana ogłoszenia 2 - opublikowana w DUUE.pdf pdf 69.25 2022-11-09 10:12:39 Public message
Pytania i odpowiedzi do SWZ 4.pdf pdf 376.86 2022-11-09 12:39:38 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 362.89 2022-11-17 12:18:05 Public message
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 128.99 2022-12-28 09:10:39 Public message
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf pdf 114.43 2023-02-01 09:52:22 Public message

Announcements

2023-02-01 09:52 Dział zamówień publicznych Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udziele [...].pdf

2022-12-28 09:10 Dział zamówień publicznych Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

informacja o wyborze [...].pdf

2022-11-17 12:18 Dział zamówień publicznych Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-11-17 10:00 Buyer message Zamawiający przeznacza na sfinansowanie zamówienia kwotę: 5 084 764,60 zł brutto
2022-11-09 12:39 Dział zamówień publicznych Pytania i odpowiedzi do SWZ 4

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

2022-11-09 10:12 Dział zamówień publicznych Zamawiający zamieszcza zmianę ogłoszenia 2 - opublikowaną w DUUE (udostępniona na Platformie zakupowej w dniu 07.11.2022 r.)

Zmiana ogłoszenia 2 [...].pdf

2022-11-07 15:00 Dział zamówień publicznych Zmiana Ogłoszenia 2
Pytania i odpowiedzi do SWZ 3 wraz ze zmianą SWZ

Zmiana ogłoszenia 2. [...].pdf

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

2022-10-31 09:21 Dział zamówień publicznych Zamawiający informuje, że 2022-10-31 o godz. 09:13:43 zamieścił Pytania i odpowiedzi do SWZ 2 wraz ze zmianą SWZ, natomiast w opisie omyłkowo zostało wpisane Pytania i odpowiedzi do SWZ 1 wraz ze zmianą SWZ.
2022-10-31 09:13 Dział zamówień publicznych Pytania i odpowiedzi do SWZ 1 wraz ze zmianą SWZ

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

Pytania i odpowiedzi [...].docx

Załaczniki nr 4 do S [...].docx

2022-10-31 09:11 Dział zamówień publicznych Zmiana ogłoszenia 1

Zmiana ogłoszenia 1. [...].pdf

2022-10-21 11:33 Dział zamówień publicznych Pytania i odpowiedzi do SWZ 1

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1378