Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: PN/23/2022 Wykonanie projektu oraz montaż przenośnika rurowego wraz z wykonaniem przesypów gwarantujących szczelność całego układu linii technologicznej na wydziale Sortowania i Odzysku.

Deadlines:
Published : 03-10-2022 14:16:00
Placing offers : 10-11-2022 10:00:00
Offers opening : 10-11-2022 10:10:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
PN.23.2022 - SWZ.pdf pdf 439.31 2022-10-03 14:16:00 Proceeding
PN.23.2022 - załącznik nr 1 - formularz ofertowy.docx docx 32.64 2022-10-03 14:16:00 Proceeding
PN.23.2022 - załącznik nr 3 - oświadczenie art. 125 ust. 1.docx docx 25.57 2022-10-03 14:16:00 Proceeding
PN.23.2022 - załącznik nr 4 - opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 100.13 2022-10-03 14:16:00 Proceeding
PN.23.2022 - załącznik nr 5 - Projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 140.81 2022-10-03 14:16:00 Proceeding
PN.23.2022 - załącznik nr 6 - oświadczenie wykonawcy art. 7.docx docx 26.91 2022-10-03 14:16:00 Proceeding
PN.23.2022 - Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 115.6 2022-10-03 14:16:00 Proceeding
PN.23.2022 - załącznik nr 2 - wykaz umów.docx docx 21.42 2022-10-03 14:16:00 Proceeding
PN.23.2022 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 36.37 2022-10-10 14:14:16 Public message
PN.23.2022 - pytania i odpowiedzi.pdf pdf 56.92 2022-10-20 08:09:24 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - zmiana terminu składania ofert.pdf pdf 36.37 2022-10-24 11:41:20 Public message
PN.23.2022 - Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 144.57 2022-11-10 12:09:40 Public message
Informacja o unieważnieniu postepowania..pdf pdf 306.72 2022-12-08 13:54:17 Public message

Announcements

2022-12-08 13:54 Roman Wierus W załączeniu Zamawiający przekazuje informację o unieważnienie postępowania.

Informacja o unieważ [...].pdf

2022-11-10 12:09 Roman Wierus Szanowni Państwo,
Zamawiający publikuje informację z otwarcia ofert.

PN.23.2022 - Informa [...].pdf

2022-11-10 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę 799 500,00 zł gross na realizacje zamówienia.
2022-10-24 11:41 Roman Wierus Szanowni Państwo, Zamawiający w załączeniu przekazuje ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - zmiana terminu składania ofert.

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2022-10-20 08:09 Roman Wierus Szanowni Państwo, Zamawiający w załączeniu przekazuje odpowiedzi na pytania od Wykonawców.

PN.23.2022 - pytania [...].pdf

2022-10-10 14:14 Roman Wierus Szanowni Państwo,

Zamawiający w załączeniu przekazuje ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - zmiana terminu składania ofert.

PN.23.2022 - Ogłosze [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 732