Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Zakup wraz z dostawą rękawic ochronnych

Deadlines:
Published : 30-09-2022 14:50:00
Placing offers : 05-10-2022 09:00:00
Offers opening : -
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Czajkowskiego 109

informuje o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.


Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny za całość zadania. Proszę uzupełnić załącznik zestawienie ilościowo-wartościowe.


Zamawiający zastrzega prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości do 25% w pozycjach asortymentu wyszczególnionych w formularzu ilościowo-wartościowym.

Zastrzegamy również, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.


W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel. 261-658-329  

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Zał 1 Opis przedmiotu zamówienia Rękawice.docx docx 14.37 2022-09-30 14:50:00 Subject of the order
Zał. 2 Zestawienie ilościowo wartościowe.xlsx xlsx 10.34 2022-09-30 14:50:00 Subject of the order
Zał. 2 Zestawienie ilościowo wartościowe.xlsx xlsx 10.34 2022-09-30 14:50:00 Criterion

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Zakup wraz z dostawą rękawic ochronnych wg/ załącznika nr 1. Proszę o uzupełnienie i dołączenie załącznika nr 2

Zał 1 Opis przedmiot [...].docx

Zał. 2 Zestawienie i [...].xlsx

1 set - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.6850 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value Attachment required

Zał. 2 Zestawienie i [...].xlsx

0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - 7 dni od otrzymania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie Wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Oświadczenie - Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835). Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 204