Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Wykonanie pomiarów elektrycznych w budynkach nr-112(stołówka-kuchnia) i nr-128 (basen) w AWLu we Wrocławiu

Deadlines:
Published : 29-09-2022 12:08:00
Placing offers : 05-10-2022 12:04:00
Offers opening : 05-10-2022 12:09:00
Procedure:
Type: Service

Requirements and specifications

W imieniu Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu zapraszamy wszystkich solidnych wykonawców do składania ofert na wykonanie i odbioru robót pod tytułem: „Wykonanie pomiarów elektrycznych  w budynkach nr-112(stołówka-kuchnia) i nr-128 (basen)  w Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu ul. Czajkowskiego 109, 51-147 Wrocław"


OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA według załączonych dokumentów


Zamawiający wymaga:

  • Warunki płatności: 30 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury;
  • Termin realizacji:  Maksimum  30 dni od podpisania umowy. 
  • Wykonawca przedstawi minimum dwa dokumenty potwierdzające wykonanie robót o podobnym charakterze.
  • Wykonawca zapewni 12 miesięczny okres rękojmi na wykonane pomiary elektryczne
  • Wykonawca winien wykazać dysponowanie osobą, która będzie posiadała

    odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia poświadczone stosownym świadectwem kwalifikacyjnym, wydanym przez SEP w grupie E, D do wykonania pomiarów ochronnych.


W przypadku pytań: 

 - technicznych lub merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym dolnym rogu "Pytania do specyfikacji"

 - związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 17:00.

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.

 Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
OPZ pomiary elektryczne.docx docx 27.1 2022-09-29 12:08:00 Proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Wykonanie pomiarów elektrycznych w budynkach nr-112(stołówka-kuchnia) i nr-128 (basen) w AWLu we Wrocławiu Proszę podać całkowity koszt wykonania usługi zgodnie z OPZ i pozostałymi dokumentami dołączonymi do postępowania. 1 service - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.6850 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Referencje - Wykonawca przedstawi minimum dwa dokumenty potwierdzające wykonanie robót o podobnym charakterze. Attachment required (0)
3 Warunki płatności - 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, proszę potwierdzić (0)
4 Gwarancja - Wykonawca zapewni 12 miesięczny okres rękojmi na wykonane pomiary elektryczne. (0)
5 Uprawnienia - Wykonawca winien wykazać dysponowanie osobą, która będzie posiadała odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia poświadczone stosownym świadectwem kwalifikacyjnym, wydanym przez SEP w grupie E, D do wykonania pomiarów ochronnych. Attachment required (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 276