Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: RI.271.8.2022.MW „Pełnienie pełnobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Przebudowa ul. Motocrossowej w Człuchowie”

Małgorzata Wrona
Gmina Miejska Człuchów
Deadlines:
Published : 29-09-2022 10:18:00
Placing offers : 03-10-2022 12:00:00
Offers opening : 03-10-2022 12:10:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego"

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1. Zapytanie ofertowe.pdf pdf 3534.32 2022-09-29 10:18:00 Proceeding
2_Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.docx docx 20.38 2022-09-29 10:18:00 Proceeding
3_Załącznik nr 2 - Oswiadczenie Wykonawcy.docx docx 23.79 2022-09-29 10:18:00 Proceeding
4_Załącznik nr 3 - Wykaz osób.docx docx 19.93 2022-09-29 10:18:00 Proceeding
5. Załącznik nr 4 - Wzór umowy.pdf pdf 783.29 2022-09-29 10:18:00 Proceeding
2_Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.docx docx 20.38 2022-09-29 10:18:00 Criterion
4_Załącznik nr 3 - Wykaz osób.docx docx 19.93 2022-09-29 10:18:00 Criterion
3_Załącznik nr 2 - Oswiadczenie Wykonawcy.docx docx 23.79 2022-09-29 10:18:00 Criterion
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 514.63 2022-10-03 14:36:01 Public message
Informacja o wyniku postępowania.pdf pdf 218.69 2022-10-04 14:32:39 Public message

Announcements

2022-10-04 14:32 Małgorzata Wrona Zamawiający - Gmina Miejska Człuchów przekazuje informację o wyniku postępowania w prowadzonym postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego dla zadania „Pełnienie pełnobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Przebudowa ul. Motocrossowej w Człuchowie”

Informacja o wyniku [...].pdf

2022-10-03 14:36 Małgorzata Wrona Zamawiający - Gmina Miejska Człuchów przekazuje informację z otwarcia ofert w prowadzonym postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego dla zadania „Pełnienie pełnobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Przebudowa ul. Motocrossowej w Człuchowie”

Informacja z otwarci [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 „Pełnienie pełnobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Przebudowa ul. Motocrossowej w Człuchowie” Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na pełnieniu pełnobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Przebudowa ul. Motocrossowej w Człuchowie” (dalej jako: „Inwestycja”). Wykonawca przyjmuje pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego branży drogowej, sanitarnej i elektrycznej nad realizacją inwestycji. Przedmiot zamówienia obejmuje nadzór inwestorski całego procesu inwestycyjnego robót wynikających z opracowanej dokumentacji projektowej oraz wszystkie czynności wynikające z ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) i umowy z wykonawcą robót budowlanych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Zapytaniu ofertowym. 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.6884 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value Attachment required

2_Załącznik nr 1 - F [...].docx

0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew do 30 dni od dnia dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - 70 dni od dnia podpisania umowy z Wykonawcą robót budowlanych. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Wykaz osób - Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia co najmniej: a) 1 osobę z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej, b) 1 osobę z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, c) 1 osobę z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. W przypadku spełnienia warunku proszę wpisać "Potwierdzam" Attachment required

4_Załącznik nr 3 - W [...].docx

(0)
5 Brak podstaw wykluczenia z postępowania - Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. W przypadku spełnienia warunku proszę wpisać "Potwierdzam" Attachment required

3_Załącznik nr 2 - O [...].docx

(0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 153