Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: PN/20/2022 Sukcesywny odbiór, transport i zagospodarowanie w procesie recyklingu odpadów o kodzie 15 01 07 – opakowania ze szkła pochodzącego z gospodarstw domowych

Deadlines:
Published : 28-09-2022 13:12:00
Placing offers : 27-10-2022 09:00:00
Offers opening : 27-10-2022 09:10:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
PN.20.2022 - ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 118.8 2022-09-28 13:12:00 Proceeding
PN.20.2022 - załącznik nr 1 - formularz ofertowy.docx docx 78.25 2022-09-28 13:12:00 Proceeding
PN.20.2022 - załącznik nr 2 - JEDZ.zip zip 85.57 2022-09-28 13:12:00 Proceeding
PN.20.2022 - załącznik nr 3 - wzór wykazu usług.docx docx 70.9 2022-09-28 13:12:00 Proceeding
PN.20.2022 - załącznik nr 5 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 531.63 2022-09-28 13:12:00 Proceeding
PN.20.2022 - załącznik nr 6 - osw. dot. przynależności do grupy kapitałowej.docx docx 64.83 2022-09-28 13:12:00 Proceeding
PN.20.2022 - Załącznik Nr 7 do SWZ Oświadczenie Art.117 ust.4.docx docx 62.9 2022-09-28 13:12:00 Proceeding
PN.20.2022 - załącznik nr 8 - osw. dot.ogólnounijnego zakazu udziału rosyjskich wykonawców w zamówieniach publicznych i koncesjach.docx docx 70.17 2022-09-28 13:12:00 Proceeding
PN.20.2022- SWZ.pdf pdf 14433.66 2022-09-28 13:12:00 Proceeding
PN.20.2022- załącznik nr 4 - Wzór umowy.pdf pdf 2313.27 2022-09-28 13:12:00 Proceeding
PN.20.2022 - pytania i odpowiedzi.pdf pdf 294.4 2022-10-19 14:48:07 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 67.11 2022-10-24 09:05:05 Public message
PN.20.2022 - informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 235.44 2022-10-27 13:07:32 Public message
PN.20.2022 Informacja o wyborze najkorztniesjzej oferty.pdf pdf 408.88 2022-11-24 11:36:58 Public message

Announcements

2022-11-24 11:36 Daniel Urbański Zamawiający w załączaniu publikuje informację o wyniku

PN.20.2022 Informacj [...].pdf

2022-10-27 13:07 Daniel Urbański Zamawiający w załączeniu publikuje Informację z otwarcia ofert

PN.20.2022 - informa [...].pdf

2022-10-27 09:00 Buyer message Kwota jako Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację przedmiotowego zamówienia wynosi 159 408,00 zł brutto
2022-10-24 09:05 Roman Wierus Szanowni Wykonawcy, Zamawiający w załączeniu publikuje ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - zmiana terminu składania ofert.

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2022-10-19 14:48 Roman Wierus Szanowni Wykonawcy, Zamawiający w załączeniu publikuje odpowiedzi na otrzymane pytania.

PN.20.2022 - pytania [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 604