Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WTI.271.2.21.2022.ZP „Przebudowa i rozbudowa Zespołu Szkół Pod Lasem w Wolbromiu wraz z dobudową przedszkola integracyjnego” POWTÓRZONY

Zamówienia Publiczne
Urząd Miasta i Gminy Wolbrom
Deadlines:
Published : 27-09-2022 12:39:00
Placing offers : 27-10-2022 09:00:00
Offers opening : 27-10-2022 09:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 142.54 2022-09-27 12:39:00 Proceeding
SWZ - tryb podstawowy.docx docx 162.48 2022-09-27 12:39:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz oferty .docx docx 78.11 2022-09-27 12:39:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy .docx docx 65.15 2022-09-27 12:39:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie podmiatu trzeciego.docx docx 64.26 2022-09-27 12:39:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - Opis przedmiotu zamowienia.7z 7z 7228.64 2022-09-27 12:39:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy.doc doc 287 2022-09-27 12:39:00 Proceeding
Załącznik Nr 6 do SWZ- Przedmiary robót.rar rar 862.43 2022-09-27 12:39:00 Proceeding
Załącznik Nr 7 do SWZ- STWiOR.rar rar 8720.49 2022-09-27 12:39:00 Proceeding
Załącznik Nr 8 do SWZ - Domukentacja projektowa.rar rar 168642.93 2022-09-27 12:39:00 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn. 10.10.2022r.pdf pdf 41.37 2022-10-10 15:18:07 Public message
Zmiana SWZ z dn 10.10.2022 r..odt odt 50.58 2022-10-10 15:18:07 Public message
Zapytanie nr 1do SWZ wraz z odpowiedziami oraz zmianą SWZ .odt odt 56.71 2022-10-14 14:37:46 Public message
Załącznik nr 4 do SWZ -Opis przedmiotu zamówienia (po zmianie z dn.14.10.2022r).doc doc 103 2022-10-14 14:37:46 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn. 14.10.2022r..pdf pdf 48.82 2022-10-14 14:37:46 Public message
Informacja o kwocie.docx docx 58.96 2022-10-27 09:13:11 Public message
Informacja z otwarcia ofert.docx docx 64.72 2022-10-27 10:40:34 Public message
Zawiadomienia o wyniku postępowania (Platforma).doc doc 97 2022-12-21 14:47:43 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 69.67 2023-01-13 10:18:20 Public message

Announcements

2023-01-13 10:18 Zamówienia Publiczne Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2022-12-21 14:47 Zamówienia Publiczne Zawiadomienie o wyniku

Zawiadomienia o wyni [...].doc

2022-10-27 10:40 Zamówienia Publiczne Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].docx

2022-10-27 09:13 Zamówienia Publiczne Informacja o kwocie

Informacja o kwocie. [...].docx

2022-10-14 14:37 Zamówienia Publiczne Zapytanie nr 1 do SWZ wraz z odpowiedziami oraz zmianą SWZ

Zapytanie nr 1do SWZ [...].odt

Załącznik nr 4 do SW [...].doc

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2022-10-10 15:18 Zamówienia Publiczne Zmiana treści SWZ i ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Zmiana SWZ z dn 10.1 [...].odt

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 2162