Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: RZ.272.1.21.2022 Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Legnickim Polu

Jolanta Korfanty
Powiat Legnicki
Deadlines:
Published : 26-09-2022 13:49:00
Placing offers : 12-10-2022 09:00:00
Offers opening : 12-10-2022 10:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Zarząd Powiatu Legnickiego zaprasza do składania ofert

w ponownym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.


1. Dane dotyczące zamawiającego:

Powiat Legnicki, pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica, telefon (76)7243560, faks (76) 7243406; godziny urzędowania: (pn-pt) 7:30 – 15:30, strona internetowa: bip.sp-legnica.dolnyslask.pl

2. Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021, poz. 1129 ze zm.). Postępowanie jest prowadzone na stronie: https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_legnicki

3. Krótki opis przedmiotu zamówienia:

1)       Nazwa zamówienia: Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Legnickim Polu.

2)       Miejsce wykonania zamówienia: ul. Benedyktynów 4, 59-241 Legnickie Pole, działka nr 9/64, obręb Legnickie Pole gmina Legnickie Pole, powiat legnicki, województwo dolnośląskie, granice Rzeczypospolitej Polskiej.

3)       Zakres zamówienia obejmuje następujące prace na terenie Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu: dostosowanie w budynku nr 5 istniejącej kuchni do potrzeb zatrudnienia osób z niepełnosprawnością i utworzenie zaplecza socjalnego dla niepełnosprawnych pracowników, wymiana nawierzchni ciągów pieszo-jezdnych oraz przebudowa budynku nr 2.
Obowiązuje następująca kolejność realizacji poszczególnych etapów prac, o których mowa wyżej:
1) Budynek nr 5;
2) Ciągi pieszo-jezdne;
3) Budynek nr 2.


Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Specyfikacji warunków zamówienia rozdz. IV i  rozdz. XXVI.

4. Termin składania ofert: 12.10.2022 r. do godz. 09:00 poprzez platformę elektroniczną: https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_legnicki

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu 08da9fac-f4c5-3565-b681-300011107b8d.pdf pdf 116.63 2022-09-26 13:49:00 Proceeding
SWZ rozdz. I-XXIV.pdf pdf 443.88 2022-09-26 13:49:00 Proceeding
SWZ rozdz. XXV Załączniki.zip zip 365.81 2022-09-26 13:49:00 Proceeding
SWZ rozdz. XXVI Dokumentacja techniczna.zip zip 129767.18 2022-09-26 13:49:00 Proceeding
Ogłoszenie odpowiedzi na pyt. 1-2.pdf pdf 175.92 2022-09-28 14:15:04 Public message
Ogłoszenie odpowiedzi na pyt. 3-12.pdf pdf 258.99 2022-10-06 15:00:45 Public message
zał. do pyt.3_bud.2.pdf pdf 2537.61 2022-10-06 15:00:45 Public message
zał. do pyt.5_bud.2.pdf pdf 263.3 2022-10-06 15:00:45 Public message
zał. do pyt.10.pdf pdf 331.95 2022-10-06 15:00:45 Public message
INFORMACJA z otwarcia ofert.pdf pdf 135.82 2022-10-12 12:08:12 Public message
Informacja o wyborze oferty.pdf pdf 178.25 2022-10-20 12:31:09 Public message

Announcements

2022-10-20 12:31 Jolanta Korfanty Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z rozstrzygnięciem postępowania opublikowanym w załączonej Informacji o wyborze oferty.

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-10-12 12:08 Jolanta Korfanty Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z Informacja z otwarcia ofert.

INFORMACJA z otwarci [...].pdf

2022-10-12 09:00 Buyer message Kwota gross jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowania zamówienia: 9 078 893,61 zł.
2022-10-06 15:00 Jolanta Korfanty Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z odpowiedziami na kolejne pytania. Szczegóły w załącznikach do niniejszego komunikatu.

Ogłoszenie odpowiedz [...].pdf

zał. do pyt.3_bud.2. [...].pdf

zał. do pyt.5_bud.2. [...].pdf

zał. do pyt.10.pdf

2022-09-28 14:15 Jolanta Korfanty Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z odpowiedziami na dwa pierwsze pytania, opublikowanymi w ogłoszeniu załączonym do niniejszego komunikatu.

Ogłoszenie odpowiedz [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1839