Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: BZP.271.48.2022.DW Dostawa sprzętu komputerowego i innych urządzeń

Deadlines:
Published : 23-09-2022 10:54:00
Placing offers : 04-11-2022 10:00:00
Offers opening : 04-11-2022 10:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie.pdf pdf 214.14 2022-09-23 10:54:00 Proceeding
SWZ.zip zip 10438.55 2022-09-23 10:54:00 Proceeding
Odpowiedzi na pytania 1.pdf pdf 447.31 2022-10-06 09:26:45 Public message
Ogłoszenie zmian 1.pdf pdf 69.16 2022-10-21 13:31:39 Public message
Odpowiedzi na pytania 2.pdf pdf 608.84 2022-10-21 13:31:39 Public message
Odpowiedzi na pytania 3.zip zip 7518.97 2022-10-21 14:04:23 Public message
Odpowiedzi na pytania 4.pdf pdf 710.26 2022-10-28 12:29:12 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 547.72 2022-11-04 15:42:36 Public message
Wynik zam. nr 4.pdf pdf 582.1 2022-12-29 10:58:47 Public message
Wynik zam. nr 5.pdf pdf 582.09 2022-12-29 11:07:27 Public message
Wynik zam. nr 3.pdf pdf 588.72 2023-01-03 14:17:24 Public message
Wynik zam. nr 2.pdf pdf 591.9 2023-01-03 14:39:45 Public message
Wynik zam. nr 1.pdf pdf 594.49 2023-01-03 15:01:01 Public message
Zawiadomienie zam. nr 1.pdf pdf 507.54 2023-01-10 11:28:21 Public message
Zawiadomienie zam. nr 2.pdf pdf 511.69 2023-01-10 11:29:11 Public message
Zawiadomienie zam. nr 4.pdf pdf 507.71 2023-01-10 11:29:59 Public message
Unieważnienie zam. nr 7.pdf pdf 513.75 2023-01-20 10:32:06 Public message
Wynik 2 zam. nr 1.pdf pdf 594.62 2023-01-23 14:11:51 Public message
Wynik 2 zam. nr 4.pdf pdf 582.11 2023-01-23 14:24:35 Public message
Wynik 2 zam. nr 2.pdf pdf 592.05 2023-01-23 14:33:18 Public message
Informacja o środkach przeznaczonych na realizację.pdf pdf 565.25 2022-11-04 10:00:00 Public message

Announcements

2023-01-23 14:33 Dawid Witkowski Wynik 2 zam. nr 2

Wynik 2 zam. nr 2.pd [...].pdf

2023-01-23 14:24 Dawid Witkowski Wynik 2 zam. nr 4

Wynik 2 zam. nr 4.pd [...].pdf

2023-01-23 14:11 Dawid Witkowski Wynik 2 zam. nr 1

Wynik 2 zam. nr 1.pd [...].pdf

2023-01-20 10:32 Dawid Witkowski Unieważnienie zam. nr 7

Unieważnienie zam. n [...].pdf

2023-01-10 11:29 Dawid Witkowski Zawiadomienie zam. nr 4

Zawiadomienie zam. n [...].pdf

2023-01-10 11:29 Dawid Witkowski Zawiadomienie zam. nr 2

Zawiadomienie zam. n [...].pdf

2023-01-10 11:28 Dawid Witkowski Zawiadomienie zam. nr 1

Zawiadomienie zam. n [...].pdf

2023-01-03 15:01 Dawid Witkowski Wynik zam. nr 1

Wynik zam. nr 1.pdf

2023-01-03 14:39 Dawid Witkowski Wynik zam. nr 2

Wynik zam. nr 2.pdf

2023-01-03 14:17 Dawid Witkowski Wynik zam. nr 3

Wynik zam. nr 3.pdf

2022-12-29 11:07 Dawid Witkowski Wynik zam. nr 5

Wynik zam. nr 5.pdf

2022-12-29 10:58 Dawid Witkowski Wynik zam. nr 4

Wynik zam. nr 4.pdf

2022-11-04 15:42 Dawid Witkowski Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-11-04 10:00 Buyer message Informacja o środkach przeznaczonych na realizację

Informacja o środkac [...].pdf

2022-10-28 12:29 Agnieszka Zagórniak Odpowiedzi na pytania 4

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

2022-10-21 14:04 Dawid Witkowski Odpowiedzi na pytania 3

Odpowiedzi na pytani [...].zip

2022-10-21 13:31 Dawid Witkowski Ogłoszenie zmian 1
Odpowiedzi na pytania 2

Ogłoszenie zmian 1.p [...].pdf

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

2022-10-06 09:26 Dawid Witkowski Odpowiedzi na pytania 1

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 3341