Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Wykonanie chodnika wokół zbiornika retencyjnego przy ul. Kościuszki w ramach zamierzenia inwestycyjnego "Miejsce pamięci żołnierzy poległych w 1939r.

Andrzej Klemenski
Gmina Kosakowo
Deadlines:
Published : 22-09-2022 16:23:00
Placing offers : 30-09-2022 11:00:00
Offers opening : 30-09-2022 11:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel………..........  

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.


Przedmiotem zamówienia jest budowa chodnika wokół zbiornika retencyjnego przy ul. Kościuszki w m. Pogórze w ramach zamierzenia inwestycyjnego "Miejsce pamięci żołnierzy poległych w 1939r." wg załączonej dokumentacji projektowej. W ramach robót do wykonania należy także uwzględnić przesadzenie istniejącej zieleni zgodnie z opisem w dokumentacji.

Dotychczas na zagospodarowywanym terenie został wykonany jedynie pomnik. Pozostałe elementy przewidziane w dokumentacji (ławki, stojaki rowerowe, słupki ochronne, itp.) zostaną wykonane odrębnie.

W ramach robót budowlanych do wykonania Wykonawca będzie obowiązany do zapewnienia udziału kierownika robót branży konstrukcyjno-budowlanej. 

W ofercie należy odrębnie wycenić budowę chodnika i odrębnie przesadzenie istniejącej zieleni.

Termin wykonania zamówienia - do dnia 04.11.2022r.

W załączeniu:

- dokumentacja projektowa

- przedmiar robót

- wzór umowy


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA.zip zip 33160.14 2022-09-22 16:23:00 Proceeding
Inwentaryzacja POGÓRZE z podpisami.pdf pdf 2630.61 2022-09-22 16:23:00 Proceeding
PRZEDMIAR ROBÓT.pdf pdf 293.59 2022-09-22 16:23:00 Proceeding
RI-....-2022 budowa chodnika - miejsce pamięci żołnierzy poległych w 1939r._wzór umowy.docx docx 33.11 2022-09-22 16:23:00 Proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Budowa chodnika Zgodnie z opisem zamówienia 1 building work - (0)
2 Przesadzenie istniejącej zieleni Zgodnie z opisem zamówienia 1 set - (0)
Currency rates NBP

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 14 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. (0)
3 Termin realizacji - Do 04.11.2022r. (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 229