Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: W/UMWM-UF/WN/RF/1271/2022 przygotowanie i przeprowadzenia szkoleń z zakresu GIS dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Joanna Rybak-Strachota
Województwo Mazowieckie
Deadlines:
Published : 21-09-2022 13:25:00
Placing offers : 27-09-2022 10:00:00
Offers opening : 27-09-2022 10:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego"

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
0. Zapytanie ofertowe - Szkolenia GIS.pdf pdf 366.5 2022-09-21 13:25:00 Proceeding
1. Opis Przedmiotu Zamówienia GIS.pdf pdf 296.83 2022-09-21 13:25:00 Proceeding
3. Formularz ofertowy.docx docx 183.77 2022-09-21 13:25:00 Proceeding
4. Ankieta weryfikacji podmiotu przetwarzającego.docx docx 195.56 2022-09-21 13:25:00 Proceeding
5. Wykaz osób.docx docx 15.96 2022-09-21 13:25:00 Proceeding
6. Wzór Umowy_Mecenas.pdf pdf 247.48 2022-09-21 13:25:00 Proceeding
7. Klauzula informacyjna.docx docx 188.74 2022-09-21 13:25:00 Proceeding
WARUNKI przeprowadzenia procedury x.pdf pdf 105.78 2022-09-21 13:25:00 Proceeding

Announcements

2022-10-05 14:11 Dagmara Grzebalska Zamawiający informuje o unieważnieniu procedury zakupowej w związku z tym, że wpłynęła tylko oferta podlegająca odrzuceniu. Uzasadnienie: Cena oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 - 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.6850 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 60% Offer value Attachment required 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - do 15 listopada 2022. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 611