Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: FAZ.2800.62.2022-TP Świadczenie usług w zakresie przeglądów technicznych sprzętu medycznego i aparatury medycznej SPZOZ Opolskie Centrum Onkologii w Opolu

Deadlines:
Published : 21-09-2022 13:15:00
Placing offers : 05-10-2022 11:00:00
Offers opening : 05-10-2022 11:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
dok. edytowalne.zip zip 235.21 2022-09-21 13:15:00 Proceeding
dok. podpisane.zip zip 1573.07 2022-09-21 13:15:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówienia.pdf pdf 495.37 2022-09-21 13:15:00 Proceeding
ogł. o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 38.5 2022-09-27 13:20:26 Public message
Ogł. o zmianie ogł. 2.pdf pdf 37.06 2022-09-29 13:20:20 Public message
Wyjasnienia.pdf pdf 460.31 2022-09-29 13:20:20 Public message
SWZ po zmianach.pdf pdf 371.92 2022-09-29 13:20:20 Public message
Zał_1 OPZ po zmianach.docx docx 63.91 2022-09-29 13:20:20 Public message
Zał_2 Projekt_umowy po zmianach.pdf pdf 267.56 2022-09-29 13:20:20 Public message
Zał_3_FO po zmianach.doc doc 104.5 2022-09-29 13:20:20 Public message
Informacja_z_otwarcia.pdf pdf 357.43 2022-10-05 15:07:17 Public message
Wybór częściowy najkorzystniejszej oferty ( z wyłączeniem zadania 15).pdf pdf 403.2 2022-10-28 12:36:39 Public message
Wybór najkorzystniejszej oferty w zakresie zad. 15.pdf pdf 224.41 2022-11-02 13:48:47 Public message
Sprostowanie do wyboru najkorzystniejszej oferty z.pdf pdf 245.7 2022-11-16 14:59:40 Public message
kwota na finansowanie.docx docx 44.42 2022-10-05 11:00:00 Public message

Announcements

2022-11-16 14:59 Angela Dudzińska Sprostowanie do zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 28.10.2022r.
W zakresie zadania nr 23

Sprostowanie do wybo [...].pdf

2022-11-02 13:48 Angela Dudzińska Wybór najkorzystniejszej oferty w zakresie zadania 15

Wybór najkorzystniej [...].pdf

2022-10-28 12:36 Angela Dudzińska Wybór częściowy najkorzystniejszej oferty z wyłączeniem zadania nr 15

Wybór częściowy najk [...].pdf

2022-10-05 15:07 Angela Dudzińska Informacja z otwarcia ofert

Informacja_z_otwarci [...].pdf

2022-10-05 11:00 Buyer message Kwota przeznaczona na finansowanie zamówienia z podziałem na poszczególne Zadania

kwota na finansowani [...].docx

2022-09-29 13:20 Angela Dudzińska W związku z udzielonymi Wyjaśnieniami i modyfikacją SWZ i Załączników Zamawiający dokonuje zmiany terminu otwarcia i składania ofert:
Termin składania ofert: 5.10.2022r. godz. 11:00
Termin otwarcia ofert : 5.10.2022r. godz. 11:05
Termin związania wykonawcy ofertą upływa w dniu 3.11.2022r.

Ogł. o zmianie ogł. [...].pdf

Wyjasnienia.pdf

SWZ po zmianach.pdf

Zał_1 OPZ po zmianac [...].docx

Zał_2 Projekt_umowy [...].pdf

Zał_3_FO po zmianach [...].doc

2022-09-27 13:20 Angela Dudzińska Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

ogł. o zmianie ogłos [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1769