Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZO-21/2022 Produkcja i promocja płyty CD NA DRODZE DO NOWEJ HARMONII dla potrzeb Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie

Deadlines:
Published : 20-09-2022 22:06:00
Placing offers : 28-09-2022 07:00:00
Offers opening : -
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel. 12 426 29 70

  osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest Pan Antoni Korzeniowski

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

. Informacje dotyczące zawierania umowy:

a.      Zamawiający po przeprowadzeniu zapytania ofertowego zastrzega sobie prawo do niezawierania umowy z wykonawcą.

b.      Po dokonanym wyborze najkorzystniejszej oferty wybrany wykonawca podpisze umowę w Akademii Muzycznej w Krakowie. Umowa   musi zawierać wszystkie postanowienia złożonej oferty.

c.      Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny.

d.      Wykonawcy nie przysługują żadne środki odwoławcze.

e.      Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjowania stawek cenowych z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejsza ofertę.

f.       Zamawiający zastrzega sobie prawo poprawienia omyłek w ofercie.

g.      Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania do uzupełnienia oferty.

h.      Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający powiadomi o tym wybranego Wykonawcę, wskazując jednocześnie miejsce i termin podpisania umowy.

i.      W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie będzie możliwy z powodu identycznych cen, Zamawiający przekaże Wykonawcom, którzy je zaoferowali, dodatkowe zapytanie

Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
RODO_zapytanie_ofertowe.pdf pdf 444.09 2022-09-20 22:06:00 Criterion
Formularz_cenowy_PŁYTA_NA_DRODZE_DO_NOWEJ_HARMONII_ZO_21_2022.docx docx 22.24 2022-09-20 22:06:00 Criterion

Announcements

2022-10-03 23:12 Ewelina Granat Akademia Muzyczna w Krakowie informuje, że w postępowaniu dotyczącym „rozpoznania cenowego” na wykonanie usługi – produkcja (tłoczenie wraz z bookletem i etui) oraz promocja płyty CD "NA DRODZE DO NOWEJ HARMONII" – dokonano wyboru oferty.
Wybrana została oferta firmy: „DUX” Lech Tołwiński, Małgorzat Polańska-Szostakowska, spółka jawna, 02-511 Warszawa, ul. Morskie Oko 2 – jako najkorzystniejsza cenowo i zarazem jedyna złożona w postępowaniu. Wartość zamówienia 24.993,60 zł brutto.

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Produkcja i promocja płyty CD NA DRODZE DO NOWEJ HARMONII PRODUKCJA PŁYTY CD- tłoczenie wraz z bookletem i etui Nakład: 1000 szt. Digipack poczwórny, 3 tacki transparentna, kieszeń przelotowa na booklet Digipack: Karton jednostronnie powlekany, 300gm Druk: 4+0 (CMYK) Folia matowa Lakier UV wybiórczo CD: Biały podkład Nadruk CMYK Booklet: Format 132 x 120 mm Objętość 96 str. Kreda matowa 115 gm Druk 4+4 (CMYK) Szycie nicią / klejenie Płyty: - Konfekcjonowanie - Foliowanie - Dostosowanie wykrojnika do grzbietu bookletu i grubości tacki na płytę. Sposób realizacji: 1) Materiały do produkcji płyty: grafika w formacie JPG lub PDF lub TIF, materiał dźwiękowy w formacie DDP zostaną przekazane przez Zamawiającego na wskazany ftp; 2) Akceptacja materiałów przez Zamawiającego: na wskazane przez adresy mailowe w postaci plików pdf lub innych uzgodnionych formatów; 3) ZAMAWIAJĄCY zastrzega: - korektę wykrojnika pod przesłany projekt; -konieczność weryfikacji materiałów graficznych dostarczonych przez Zamawiającego przed uruchomieniem produkcji; - konieczność zwrotu przez Wykonawcę dostarczonego przez Zamawiającego DDP master po zakończeniu realizacji zamówienia wraz z nakładem płyty. Produkcja płyty na podstawie materiałów dźwiękowych i graficznych (plików) przekazanych przez Zamawiającego. Pliki do druku zostaną przekazane Wykonawcy między 28-30.09.2022 r., po zawarciu umowy. 2) PROMOCJA WYPRODUKOWANEJ PŁYTY CD, w tym: - rozesłanie płyty do wszystkich zainteresowanych redaktorów pism muzycznych oraz rozgłośni radiowych w Polsce (ok. 100 egz.); - wykupienie miejsca na reklamę w pismach muzycznych; - umieszczenie płyty na stronie firmy produkującej płytę jako nowość, a potem w katalogu; - wysyłanie płyty w ofercie dla dystrybutorów zagranicznych; - umieszczenie nagrania w dystrybucji cyfrowej na platformach Spotify, iTunes i Deezer oraz bibliotece cyfrowej NAXOS; - zgłoszenie nagrania do nagród muzycznych w Polsce m.in. Fryderyki oraz nagród zagranicznych. Ofertę należy złożyć podając cenę brutto (uwzględniając produkcję płyty oraz promocję, w tym proszę też doliczyć koszt przesyłki/ dostarczenia nakładu do siedziby AMKP w Krakowie, przy ul. św. Tomasza 43). Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Do oferty proszę załączyć szczegółową kalkulację ceny ofertowej. 1 service - (0)
Currency rates NBP

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew do 14 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, po podpisaniu protokołu odbioru przedmiotu zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - Termin realizacji: do 28 października 2022 r. do godz. 14:00 (produkcja wraz z dostarczeniem nakładu do siedziby Zamawiającego w Krakowie, ul. św. Tomasza 43). Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Klauzula informacyjna do zapytania ofertowego/ informacje dot. ochrony danych osobowych - -

RODO_zapytanie_ofert [...].pdf

(0)
6 Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 poz. 835) - Proszę potwierdzić (0)
7 Szczególowa kalkulacja ceny oferty - Proszę załączyć szczegółową kalkulację ceny ofertowej, wg załączonego wzoru, zawierającą w szczególności: cenę netto i brutto jednostkowych elementów, z rozróżnieniem na produkcję i promocję, wartość netto i brutto całego zamówienia, nazwę i adres zamawiającego, pełną nazwę rejestrową i adres wykonawcy. Attachment required

Formularz_cenowy_PŁY [...].docx

(0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 254